Endomines AB:n liiketoimintakatsaus Q3 2021

Report this content

Endomines AB:n liiketoimintakatsaus Q3 2021 –

Tuotanto alkanut Fridayn kaivoksella ja rikastamolla, USA:ssa

Pampalon vinotunneli saavutti tavoitellun syvyyden

 

Endomines AB, Pörssitiedote 11.11.2021 klo 08:00 CET

 

tammi-syys 2021 (tammi-syys 2020)

Operatiivinen toiminta

 • Louhinta Fridayn kaivoksella on aloitettu, ja malmia kuljetetaan kaivokselta rikastamolle riittävän malmivaraston takaamiseksi rikastamon uudelleenkäynnistämistä ja ylösajoa varten.
 • Orogranden rikastamo otettiin käyttöön kolmannen neljänneksen lopulla ja tuotantoa ylösajetaan asteittain. Täysi tuotantokapasiteetti odotetaan saavutettavan vuoden 2021 viimeisen neljänneksen loppuun mennessä.
 • Pampalon kaivoksen peränajo etenee suunnitellusti.
 • Ei poissaoloon johtaneita työtapaturmia viimeisen 12 kuukauden aikana; LTIFR 0 (0).

 

Taloudelliset tunnusluvut

 • Liikevaihto 1,8 MSEK (12,4)
 • Käyttökate -76,6 MSEK (-68,4)
 • Kassavirta yhteensä -2,1 MSEK (-3,5)
 • Osakekohtainen tulos -0,58 SEK (-0,99)

 

 • Endomines tiedotti 6. lokakuuta 2021, että Endomines AB:n tytäryhtiön Endomines Oy:n toimitusjohtaja Seppo Tuovinen ottaa hoitaakseen väliaikaisen toimitusjohtajan tehtävät emoyhtiössä 6. lokakuuta alkaen.
 • Endomines tiedotti 15. lokakuuta 2021, että sulautumisen täytäntöönpano ja sen myötä konsernin kotipaikan siirtyminen Suomeen siirtyy sulautumiseen liittyvien käytännönjärjestelyjen ja yksityiskohtien vuoksi. Uusi sulautumisen täytäntöönpanopäivä ilmoitetaan välittömästi sen varmistuttua.
 • Endomines tiedotti 29. lokakuuta 2021, että osakkeiden ja äänten lukumäärä kasvoi lokakuun aikana 2 000 000 osakkeella ja äänellä suunnatun osakeannin seurauksena, joka toteutettiin Endominesin ja LDA Capitalin välisen rahoitussopimuksen mukaisesti.
 • Endomines tiedotti 10. marraskuuta 2021 nimittäneensä Kari Vyhtisen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi, Vyhtinen aloittaa toimessaan viimeistään 1.3.2022.

Tuotantopäivitys ja -ohjeistus vuodelle 2021

Endomines aloitti louhinnan Fridayn kaivoksella Idahossa, USA:ssa S4550-tasolla vuoden 2021 kolmannen neljänneksen aikana. Tätä tuotantoa tullaan vahvistamaan vastikään huolletulla Jumbo-poralla sekä toisella, leasing-sopimuksella hankitulla, maanalaisella kuormaajalla. Tuotanto Orogranden rikastamolla on alkanut ja sen odotetaan saavuttavan suunnitellun tuotantokapasiteetin vuoden 2021 viimeisen neljänneksen loppuun mennessä.

Suomessa Pampalon kaivoksen peränajo on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Malmituotanto tullaan aloittamaan vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana ja malmin rikastaminen vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen alussa.

Koska Pampalon tuotantosuunnitelmaa muutettiin, jotta kullantuotanto voitaisiin aloittaa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä toisen neljänneksen sijaan, yhtiön lyhyen aikavälin Q4 2021 tuotantoennuste on laskettu 1 200 unssiin vuoden loppuun mennessä.

Konsernin tunnusluvut

tammi – syys

MSEK ellei toisin ilmoitettu

2021

2020

+/-

Liikevaihto

1,8

12,4

-10,6

Liiketoiminnan kulut

-78,4

-80,8

2,4

Käyttökate

-76,6

-68,4

-8,8

Poistot ja arvonalentumiset

-57,1

-17,3

-39,8

+Liikevoitto/-Liiketappio

-133,7

-85,7

-48,0

Katsauskauden tulos

-146,8

-112,2

-34,6

Osakekohtainen tulos (SEK)

-0,58

-0,99

0,41

Liiketoiminnan rahavirta

-115,2

-65,3

-49,9

Investointien rahavirta

-34,6

-25,5

-9,1

Rahoituksen rahavirta

147,6

87,3

60,3

Rahavarat kauden lopussa

8,4

12,0

-2,8

Henkilöstö kauden lopussa

67

34

33

LTIFR

0

0

0

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien.

 

Väliaikainen toimitusjohtaja Seppo Tuovinen: “Endominesin matka junior-kaivosyhtiöstä suureksi kullantuottajaksi jatkuu.  Pääpaino on ollut Pampalon ja Fridayn maanalaisten kaivosten uudelleenkäynnistämisessä Suomessa ja Yhdysvalloissa, Idahossa.  Pampalon vinotunneli on ajettu uudelle tuotantotasolle: työ etenee budjetissa ja aikataulussa.  Olemme luottavaisia, että Pampalon tiimi ja urakoitsijat ovat oikealla polulla tuodakseen Pampalon kaivoksen tuotantoon suunnitellusti, kuten aikaisemmin tänä vuonna arvioimme.

Vern Langdale, USA:n operatiivinen johtaja, otti hoitaakseen general managerin tehtävät hänen nykyisten työtehtäviensä lisäksi. Rikastamon käyttöönottoprosessi etenee odotusten mukaisesti, suurin osa teknisistä haasteista on ratkaistu ja täysi tuotanto odotetaan saavutettavan vuoden 2021 viimeisen neljänneksen loppuun mennessä. Maanalainen kairausohjelma on aloitettu ja se tulee valmistumaan vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana. Kairaustulokset tulevan antamaan meille uutta tietoa geologisen mallimme ja tuotantosuunnitelmamme päivittämiseksi. 

Hankittujen projektiemme, US Grantin ja Kearsargen, kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti hitaasti, kunnes nykyiset projektit ovat vakaassa tuotannossa ja kassavirtapositiivisia. Nämä esiintymät vaativat teknisiä lisätutkimuksia ja timanttikairausta, niiden todellisen potentiaalin tunnistamiseksi.

Endominesin pitkäaikaisen kasvustrategien toteuttamiseksi tarvitaan lisärahoitusta vuoden 2021 ja 2022 aikana. Endomines arvioi tällä hetkellä erilaisia rahoitusmahdollisuuksia.”

 

Lisätietoja

Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 5760 143, seppo.tuovinen@endomines.com

Ingmar Haga, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 3518, ingmar.haga@endomines.com

 

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Yllä mainitut yhteyshenkilöt ovat antaneet nämä tiedot julkaistavaksi 11.11.2021 klo 08:00 CET.

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

 

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).