Endomines on määritellyt keskipitkän aikavälin tavoitteet tukemaan uuden strategian toteutusta

Report this content

Endomines AB, pörssitiedote 13.10.2022 klo 15:00 CEST

 

Endomines päivitti pitkän aikavälin strategian kevään ja alkukesän 2022 aikana. Strategia perustuu alla oleviin periaatteisiin:

 

  • Aktiivinen malminetsintä Karjalan kultalinjalla yli 1 miljoonan unssin esiintymän määrittämiseksi
  • Pampalon tuotanto muodostaa liiketoiminnan perustan
  • Aktiivinen muiden Karjalan kultalinjan alueella olevien esiintymien kehittäminen Pampalon tuotannon kasvattamiseksi
  • Kumppanuusmalli Yhdysvalloissa paikallisen operatiivisen tietämyksen ja rahoituksen lisäämiseksi
  • Vastuullisuustoiminnot (ESG) ohjaavat yrityksen yleistä kehitystä.

 

Uudistetun strategian toteutus on aloitettu syksyllä 2022 käynnistämällä malminetsintä Karjalan kultalinjalla ja tuotanto itäpuolen avolouhoksella. Yhdysvaltojen kumppanuusneuvotteluja varten on valittu neuvonantajat. Lisäksi yhtiö on jatkokehittänyt ESG ohjelmaansa.

 

Tärkeä alue strategiatyössä on ollut keskipitkän aikavälin operatiivisten tavoitteiden määrittäminen. Tänään Endominesin hallitus on hyväksynyt alla olevat keskipitkän aikavälin tavoitteet:
 

  • Yli 1 miljoonan unssin kultamineralisaatio määritetty vuoden 2025 loppuun mennessä
  • Vuosittainen kullantuotanto 20 000 unssin tasolla Pampalossa vuoden 2024 loppuun mennessä
  • Operatiivinen tehokkuus ja taloudellinen tulos hyvällä tasolla suhteessa verrokkiyhtiöihin
  • Kumppanuussopimus Yhdysvalloissa sovittu vuoden 2023 loppuun mennessä
  • ESG asioissa kaivosalan johtavien yritysten joukossa

 

”Olen hyvin tyytyväinen, miten sitoutunut Endominesin tiimi on strategiamme toteuttamiseen. Etenemme suunnitelman mukaisesti kaikilla operatiivisilla osa-alueilla, ja toteutamme ESG toimenpiteitä määritetyn aikataulun mukaisesti. Uudet keskipitkän aikavälin tavoitteemme luovat perustan tulevaisuuden operatiiviselle priorisoinnille ja selkeyttävät strategisten osa-alueiden tavoiteaikataulua”, sanoo toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

 

Lisätietoja:

 

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 13.10.2022 kello 15:00 CEST.

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit