Endominesin kultakaivoshankkeet USA:ssa etenevät aikataulussa – tuotannon aloitus Fridayn kaivoksella suunnitteilla vuoden kuluessa

Endomines AB, pörssitiedote 21.3.2018 klo 10:00 Ruotsin aikaa

Endomines on aloittanut Yhdysvaltain Idahosta helmikuussa 2018 hankkimiensa kultaesiintymien aktiivisen kehittämisen. Viimeaikaisten teknisten ja luvitukseen liittyvien selvitysten perusteella yhtiön aiemmin ilmoittama tavoite on edelleen voimassa: Endomines aloittaa tuotannon vuoden kuluessa Fridayn kaivoksella, ensimmäisellä kaikkiaan viidestä hankkeesta.

Endomines on rekrytoinut neljän hengen teknisen tiimin koordinoimaan projekteja paikan päällä. Tiimin asiantuntemus kattaa geologian, kaivostoiminnan, malmin prosessoinnin sekä rakentamisen osa-alueet. Luvituksessa käytetään apuna paikallista konsulttia, joka tuntee ennalta sekä kyseiset kaivosprojektit että paikalliset luvituskäytännöt.

Tärkeimpiin Fridayn kaivokseen liittyviin saavutuksiin tähän mennessä kuuluvat metallurgiset testit, joissa kultasaannot malmista ovat systemaattisesti ylittäneet 90 prosenttia. Malmi on myös osoittautunut hyvin vaahdotusrikastukseen soveltuvaksi, ja tällä hetkellä tehdään lisäselvityksiä rikasteen pitoisuuden optimoimiseksi. Prosessisuunnittelua tehdään niin ikään laitevalintoja silmällä pitäen, ja tarjouspyyntöjä uusista rikastamoista on jo lähetetty laitetoimittajille. Investointien ennakoidaan pysyvän aiemmin ilmoitetulla tasolla.

Suunniteltu maanalainen kaivostoiminta Fridayn kaivoksella on jo luvitettu. Rikastamoalueen luvitus on meneillään, ja rakentamisen alueella ennakoidaan alkavan kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana. Rikastamon käyttöön vaadittavat luvat arvioidaan saatavan vuoden 2018 aikana. Luvitusprosessit ennakoidaan kohtuullisen nopeiksi, sillä suunniteltu alkuvaiheen tuotantovolyymi, enintään 150 tonnia rikastettavaa malmia päivässä, mahdollistaa toimimisen Idahon osavaltiossa pienille kaivoksille myönnettävien poikkeuslupien alla.

Idahon neljä muuta kaivosta, Rescue, Kimberly, Buffalo Gulch ja Deadwood, vaativat vielä lisätutkimuksia, mutta ne arvioidaan saatavan tuotantoon seuraavien 2-5 vuoden kuluessa. Rescuen ja Kimberlyn maanalaisten kaivosten luvituksen ennakoidaan kestävän noin vuoden. Sen sijaan Buffalo Gulchin ja Deadwoodin avolouhosten ja kasaliuotusprosessien luvitukseen arvioidaan kuluvan 3-5 vuotta.

Toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde: ”Olemme saaneet hyvän lähdön Idahon projekteillemme – olen tyytyväinen voidessani todeta, että olemme aikataulussa ajatellen ensimmäisen USA:n kaivoksemme tuotannon aloitusta vuoden kuluessa projektien hankinnasta. Olemme onnistuneet rekrytoimaan hyvän paikallisen tiimin projektien eteenpäinviemiseen ja odotan meidän saavuttavan seuraavia tavoitteitamme hankkeiden luvituksessa ja rakentamisessa lähikuukausien aikana.”

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, jonka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäytösasetuksen mukaan. Tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 21.3.2018 kello 10:00 ruotsin aikaa.

Endomines AB:stä
Endomines AB on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää laajemmalla alueella Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit