Endominesin varsinaista yhtiökokousta siirretään – uusi päivämäärä 22.5.2018

Report this content

Endomines AB, pörssitiedote 17.4.2018 klo 17:00 ruotsin aikaa

Endomines AB:n osakkeenomistajille ilmoitetaan tällä tiedotteella, että 19.4.2018 pidettäväksi suunniteltu varsinainen yhtiökokous siirtyy hallinnollisten syiden vuoksi pidettäväksi tiistaina 22.5.2018.

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista ei muutu siitä listasta, joka oli julkistettu yhtiökokouksen alkuperäisen kutsun yhteydessä.

Virallinen kutsu 22.5.2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan erillisellä pörssitiedotteella, minkä lisäksi kutsu julkaistaan ruotsinkielisenä Post- och Inrikes Tidningar -julkaisussa 20.4. 2018. Yhtiökokouskutsu julkaistaan niin ikään yhtiön verkkosivuilla.

Täsmäytyspäivä, jona osakkeenomistajan täytyy olla merkittynä yhtiön omistajarekisteriin ollakseen oikeutettu osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, on keskiviikko 16.5.2018. Osakkeenomistajien täytyy ilmoittaa yhtiölle aikeestaan osallistua kokoukseen viimeistään 16.5.2018. Osakkeenomistajia pyydetään lisäksi ottamaan huomioon, että 22.5.2018 pidettävään yhtiökokoukseen on erikseen ilmoittauduttava, vaikka ilmoittautuminen olisi tehty 19.4.2018 pidettäväksi aiottuun, mutta tällä tiedotteella siirrettyyn kokoukseen.

Lisätietoja

Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Marcus Ahlström, CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom(at)Endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 17.4.2018 kello 17:00 ruotsin aikaa.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit