Lisätietoja sulautumisprosessista

Report this content

Lisätietoja sulautumisprosessista

Endomines AB (publ), Pörssitiedote 23.12.2021 kello 12:00 CET

 

Kuten aiemmin tiedotettiin, Endomines AB (publ) ("Endomines") allekirjoitti kesäkuussa 2021 sulautumissuunnitelman, joka koski yhtiön kotipaikan siirtoa Ruotsista Suomeen rajat ylittävän myöhemmän sulautumisen kautta. Siinä tällä hetkellä pörssinoteerattu emoyhtiö Endomines sulautuisi vastaperustettuun kokonaan omistetuksi tytäryhtiöksi, Endomines Finland Oyj:ksi ("Endomines Finland"), joka jatkaisi selviytyneenä yhtiönä ("Sulautuminen"). Sulautuminen hyväksyttiin Endominesin ylimääräisessä yhtiökokouksessa heinäkuussa 2021, ja sen oli alun perin suunniteltu tapahtuvan syksyn 2021 aikana. Nasdaq Helsinki on hyväksynyt Endomines Finlandin listautumishakemuksen tavanomaisin ehdoin.

 

Koska Euroclear Sweden on päättänyt olla sijoittamatta osakkeita ei-ruotsalaisiin yrityksiin kesästä 2021 alkaen, Endominesin osakkeenomistajat, joiden osakkeet ovat Euroclear Swedeniin rekisteröidyllä arvopaperi- tai säilytystilillä, saisivat ruotsalaiset talletustodistukset ("SDR") Endomines Finlandin sulautumisessa osakkeiden sijaan. Endomines on kesästä lähtien ollut yhteydessä eri SDR-tarjoajiin Ruotsissa, mutta sopivan palveluntarjoajan löytäminen vaadittujen SDR-talletustodistusten myöntämiseen on osoittautunut vaikeaksi. Sulautumisen toteuttamiseksi Endominesin tulee toimittaa rekisteröintihakemus Patentti- ja rekisterihallitukseen viimeistään 27.3.2022. Endomines jatkaa keskusteluja mahdollisten SDR-tarjoajien kanssa ja tutkii kaikkia vaihtoehtoja sulautumisen toteuttamiseksi ajoissa ja toimittaa lisäpäivityksen mahdollisimman pian.

 

Lisätietoja

Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

Ingmar Haga, hallituksen puheenjohtaja, ingmar.haga@endomines.com, +358 40 700 35 18

 

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 23.12.2021 kello 12:00 CET.

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).