Muutos Endominesin osakkeiden ja äänten lukumäärään

Report this content

Muutos Endominesin osakkeiden ja äänten lukumäärään

Endomines AB (publ), pörssitiedote 30.12.2021 kello 10:00 CET

 

Endomines AB:n (publ) ("Endomines") osakkeiden ja äänten kokonaismäärä 30 joulukuuta 2021 on 225 793 946.


Yhtiön osakkeiden ja äänten lukumäärä on kasvanut joulukuun aikana 2 673 911 osakkeella ja äänellä suunnatun osakeannin seurauksena, joka toteutettiin Endominesin rahoitusjärjestelyn mukaisesti LDA Capitalin kanssa. Yllä mainitun osakeannin jälkeen Endominesin osakepääoma kohoaa 451 587 892 kruunuun.

Lisätietoja:

Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143


Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu julkaistavaksi 30.12.2021 kello 10:00 CET.Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).