Muutos Endominesin osakkeiden ja äänten määrissä

Report this content

Endomines AB (publ), Lehdistötiedote 31 lokakuu 2022 18:00 CET

 

Endomines AB (publ):n osakkeiden ja äänten kokonaismäärä 31 lokakuura 2022 on 6,679,959.

Osakkeiden ja äänten lukumäärän muutos johtuu yhtiön osakkeiden täsmäytyspäivänä 3.10.2022 tapahtuneesta osakkeiden yhdistämisestä, jonka kautta neljäkymmentä (40) olemassa olevaa osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi (Sw: sammanläggnin 1:40) Osakkeiden yhdistämisestä päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.9.2022.

 

Yhteyshenkilö

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

Nämä tiedot ovat tietoja, joita Endomines AB (publ) on velvollinen julkaisemaan rahoitusvälineillä käytävää kauppaa koskevan lain nojalla. Tiedot toimitettiin julkaistaviksi 31 lokakuuta 2022 18:00 CET.

 

Tietoja Endomisista

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kullassa. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit