Endomines AB (publ):n 19.7.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Endomines AB, Pörssitiedote 19.7.2021 kello 11:15CEST

Endomines AB (publ):n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 19.7.2021.

Endomines AB (publ):n ja Endomines Finland Oyj:n välisen sulautumissuunnitelman hyväksyminen
Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä rajat ylittävän vastavirtasulautumisen sulautuvana yhtiönä toimivan Endomines AB (publ):n (”Yhtiö”) ja vastaanottavana yhtiönä toimivan Endomines Finland Oyj:n (Endomines AB (publ):n kokonaan omistama tytäryhtiö) (“Endomines Finland”) välillä yhtiöiden yhdessä laatiman sulautumissuunnitelman mukaisesti. Yhtiöiden hallitukset allekirjoittivat sulautumissuunnitelman 3.6.2021, minkä jälkeen Ruotsin yhtiövirasto (Bolagsverket) ja Suomen Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröivät sen ja antoivat sitä koskevat kuulutukset. Sulautumisen seurauksena Endomines Finlandista tulee Endomines-konsernin uusi emoyhtiö. Tämän johdosta Endomines-konsernin kotipaikka siirtyy Espooseen, Suomeen.
 
Yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena yhden (1) uuden Endomines Finlandin osakkeen jokaista omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Sulautumisvastike maksetaan automaattisesti, eikä Yhtiön osakkeenomistajilta edellytetä siihen liittyviä toimenpiteitä. Sulautumisvastikkeena maksettavat Endomines Finlandin osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa siten, että ensisijaisena listauspaikkana on Nasdaq Helsinki. Samalla kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa päättyy. Kun sulautumisen lopulliset edellytykset ovat täyttyneet, mukaan lukien se, että Suomen Patentti- ja rekisrekisterihallitus on rekisteröinyt sulautumisen Suomen kaupparekisteriin, sulautumisen oikeusvaikutukset tulevat voimaan ja Endomines AB purkautuu. Tämän odotetaan tapahtuvan arviolta 1.10.2021.

Koska Euroclear Sweden on hiljattain päättänyt, ettei ulkomaisia osakkeita ole enää mahdollista liittää suoraan arvo-osuusjärjestelmään, osakkeenomistajat, joilla on Eurocelar Swedenissä rekisteröityjä arvopaperi-/talletustilejä, saavat sulautumisen yhteydessä todennäköisesti Endomines Finlandin talletustodistuksia osakkeiden sijaan. Yhtiö antaa lisätietoja tähän liittyvistä käytännön toimenpiteistä mahdollisimman pian.

Yhteyshenkilö
Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

 

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 19.7.2021 kello 11:15CEST.
 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit