• news.cision.com/
  • Endomines Finland Oyj/
  • Endomines Finland Oyj:n hallituksella on ilo ilmoittaa, että Kari Vyhtinen on nimitetty yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2022 alkaen

Endomines Finland Oyj:n hallituksella on ilo ilmoittaa, että Kari Vyhtinen on nimitetty yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2022 alkaen

Report this content

Endomines Finland Oyj:n hallituksella on ilo ilmoittaa, että Kari Vyhtinen on nimitetty yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2022 alkaen

 

Endomines Finland Oyj, Pörssitiedote 10.11.2021 kello 20:30

 

Kari Vyhtisellä on pitkä ja monipuolinen kokemus kaivos- ja jalostusteollisuudesta. Hän on ollut vastuussa mm. suurista pääomaprojekteista, liiketoiminnan kehittämisestä, kaivos-/mineraalituotannon toiminnasta, organisaatioiden rakentamisesta ja yleisestä liiketoiminnasta. Hän on työskennellyt uransa aikana Outotecissä, Talvivaara Miningissa ja Nordkalkissa. Kari tulee Nordkalk Oyj/Ab:n varatoimitusjohtajan tehtävästä ja ennen sitä hän johti Nordkalkin toimintojen ja tuotannon tehostamisohjelmaa operatiivisena johtajana.

 

Kari Vyhtinen on valmistunut mineraalien käsittelyn diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta ja lisäksi hänellä on Executive MBA Aalto-yliopistosta.

 

”Olemme erittäin iloisia saadessamme Karin Endomines AB:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hänen laaja kokemuksensa toiminnoista ja projektienhallinnasta kaivos- ja mineraalienkäsittelyn puolelta, sopii meille täydellisesti yrityksen rakentamisessa ja kasvattamisessa, yrityksessä, jolla on tänään kaivoksia niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa. Kari on osoittanut vahvaa kykyä luoda edellytyksiä menestyville organisaatioille, ja olemme varmoja, että hän pystyy kehittämään ja viemään Endominesia eteenpäin tänä erittäin jännittävänä, mutta yritykselle myös haastavana aikana”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga.

 

Yhtiö jatkaa kullantuotannon ylösajoa Idahon Fridayn kaivoksella/rikastamolla ja Suomessa Pampalon kultakaivoksen uudelleen käynnistämistä vuoden 2022 alussa. Yhtiö suunnittelee myös aloittavansa kehitystyön käynnistämistä US Grantin ja Kearsargen esiintymillä Montanassa vuonna 2022.

 

Lisätietoja:

Ingmar Haga, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa sekä Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

 

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia. Kaikki päätökset koskien osakeyhtiölain mukaista sulautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Endominesin yhtiökokouskutsuun, sulautumiseen liittyvään sulautumisesitteeseen ja sulautumisesitteen täydennykseen sekä itsenäiseen analyysiin näihin sisältyvistä tiedoista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tulisi tutustua Endomines konsernin laatimaan sulautumisesitteeseen.

Mikäli tämän tiedotteen eri kieliversioissa (suomi ja englanti) on eroja, suomenkielinen tiedote on määräävä.