Endomines Finland Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle

Report this content

Endomines Finland Oyj, Pörssitiedote 7.10.2021 kello 18:00

Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland” tai ”Yhtiö”) on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin päälistalle (”Listautuminen”). Listautuminen on ehdollinen sille, että Nasdaq Helsinki Oy hyväksyy listalleottohakemuksen.

Yhtiön osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi 1.11.2021 alkaen Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENDOM ja Yhtiön talletustodistukset Nasdaq Tukholmaan kaupankäyntitunnuksella ENDO.

Endomines AB (publ) tiedotti 3.6.2021 päättäneensä rajat ylittävästä vastavirtasulautumisesta (”Sulautuminen”) ja emoyhtiön kotipaikan siirtämisestä Ruotsista Suomeen. Yhtiön sulautumisesite ja sen täydennysasiakirja ovat saatavilla Endominesin verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com. Esite on myös saatavilla Yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ahventie 4 A, 02170 Espoo.

 
Lisätietoja:

Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 576 0143, seppo.tuovinen@endomines.com
Ingmar Haga, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com


Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa sekä Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Tärkeitä tietoja
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia. Kaikki päätökset koskien osakeyhtiölain mukaista sulautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Endominesin yhtiökokouskutsuun, sulautumiseen liittyvään sulautumisesitteeseen ja sulautumisesitteen täydennykseen sekä itsenäiseen analyysiin näihin sisältyvistä tiedoista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tulisi tutustua Endomines konsernin laatimaan sulautumisesitteeseen.

Mikäli tämän tiedotteen eri kieliversioissa (suomi ja englanti) on eroja, suomenkielinen tiedote on määräävä.

Tilaa

Liitteet & linkit