Endomines Finland Oyj siirtää sulautumisen täytäntöönpanoa ja listausta Nasdaq Helsingissä

Report this content

Endomines Finland Oyj siirtää sulautumisen täytäntöönpanoa ja listausta Nasdaq Helsingissä

 

Endomines Finland Oyj, Pörssitiedote 29.10.2021 kello 11:00

 

Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland” tai ”Yhtiö”) on 7.10.2021 jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin päälistalle.

Viitaten Endomines AB:n 15.10.2021 julkistamaan tiedotteeseen, Yhtiö on sulautumiseen liittyvien käytännön järjestelyihin ja rekisteröinteihin liittyvien yksityiskohtien vuoksi päättänyt siirtää sulautumisen täytäntöönpanoa ja listausta. Uusi sulautumisen täytäntöönpanopäivä ja listauspäivä ilmoitetaan välittömästi sen varmistuttua.

 

Lisätietoja:

Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 576 0143, seppo.tuovinen@endomines.com

Ingmar Haga, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa sekä Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

 

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia. Kaikki päätökset koskien osakeyhtiölain mukaista sulautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Endominesin yhtiökokouskutsuun, sulautumiseen liittyvään sulautumisesitteeseen ja sulautumisesitteen täydennykseen sekä itsenäiseen analyysiin näihin sisältyvistä tiedoista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tulisi tutustua Endomines konsernin laatimaan sulautumisesitteeseen.

Mikäli tämän tiedotteen eri kieliversioissa (suomi ja englanti) on eroja, suomenkielinen tiedote on määräävä.