Endomines ilmoittaa, että Pampalon syväjatkeen kehitystyö alkaa huhtikuussa 2021

Report this content

Endomines AB, Pörssitiedote 25.03.2021 klo 08:30 CET

Pampalon kaivoksen tuotannon uudelleen aloittamisen ensimmäiset vaiheet ovat edenneet hyvin. Kaivosalueen valmistelu tuotantoon aloitettiin helmikuussa, jolloin rikastamon myllyä sekä murskainta testattiin. Tuotantoon tarvittavat kaivos- ja rikastuslaitteet, joilla on pitkät toimitusajat tullaan tilaamaan jo tämän vuoden huhtikuussa. Rikastushiekka-altaan kapasiteettia lisätään, ja suunnittelutyö sekä sopimusasiakirjojen valmistelu aloitetaan myös huhtikuussa.

Kaivoksen kahden vuoden ylläpitotilan jälkeen olemassa olevaan vinotunneliin tehdään kunnostusohjelma, jossa vinotunnelin tiet kunnostetaan sekä kaivoksen vedenpoistojärjestelmää ja sähköverkkoa päivitetään. Perinpohjaisten sopimusneuvottelukierrosten jälkeen, Power Mining Oy on valittu kaivoksen urakoitsijaksi kunnostamaan olemassa oleva vinotunneli sekä syventämään kaivosta 100 metrillä tasolle 855RL.

Power Mining Oy siirtyy kaivokselle huhtikuussa, ja ensimmäiset räjäytystyöt alkavat myöhemmin kuun loppupuolella. Pampalon tuotannon käynnistyessä, Endomines on aloittanut operatiivisen johtoryhmän vahvistamisen palkkaamalla kaivokseen työvuoropäällikön.  Lisää uutta henkilöstöä tullaan palkkaamaan huhti- ja toukokuussa.

Lisätietoja:

Rauno Pitkänen, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 25.03.2021 kello 08:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit