Endomines päivittää tilannetta Pampalon kaivoksen uudelleen avaamisesta

Report this content

Endomines AB, Pörssitiedote 29.01.2021 klo 08:30 CET

Tammikuussa 2021 Endomines saattoi loppuun merkintäoikeusannin turvatakseen rahoituksen kolmen Suomessa ja USA:ssa sijaitsevan keskeisen kaivos- ja kehityskohteensa kehittämiseksi. Osa näistä varoista tullaan kohdentamaan Itä-Suomen Ilomantsissa sijaitsevan Pampalon kaivoksen syventämiseen ja kullantuotannon uudelleen aloittamiseen.

Pampalon kaivos asetettiin ylläpitotilaan (care&maintenance) vuonna 2018 kullan hinnan ollessa alhaisimmillaan moneen vuoteen (1250 USD/oz). Maanalaisen kaivoksen malmilinssit jatkuvat syvemmälle mentäessä ja tunnetut malmijatkeet on kairattu noin 100 m kaivoksen nykyisen pohjatason alapuolelle. Näihin alueiden tuotantoon ottaminen vaatii kaivoksen syventämistä vinotunnelia jatkamalla. Kultamineralisaatio ja malmilinssit jatkuvat kuitenkin myös näiden tasojen alapuolelle. Kun kaivos asetettiin ylläpitotilaan, Endomines arvioi, että kaivoksen syventäminen 100 metrillä ja näiden syvempien malmioiden kehittäminen olisi kannattavaa kullan hinnan ollessa vähintään $1500/oz.

Ylläpitotilan aikana kaivos on pidetty kuivana ja rikastamo toimintakuntoisena. Tämän seurauksena kaivoksen syventäminen pystytään aloittamaan suhteellisen nopeastikin loppukevääseen mennessä, louhosten kehityksen ja louhimisen seuratessa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kun kaivoksen vinotunneli on edennyt tarpeeksi syvälle mahdollistaen maanalaiset kairaustyöt, tulemme suorittamaan kairausohjelmia syvempiin malmialueisiin ja muihin potentiaalisiin kohteisiin lisämalmin ja uusien malmi linssien löytämiseksi kaivoksesta.

Suunnittelu- ja valmistelutöitä kaivoksen syventämiseksi ovat alkamassa; tarjouspyyntöjä kaivostöiden alihankkijan valitsemiseksi lähetetään ja toimittajasopimuksia valmistellaan. Rikastamon kalustoa tullaan testaamaan ja tarvittaessa suorittamaan vaadittavia kunnostustöitä. Rikastushenkilökunnan rekrytointi tullaan aloittamaan myöhemmin kesällä.

Endomines arvioi, että ensimmäinen kultarikastetoimitus sulattamolle tullaan tekemään vuoden lopussa. Tasaisen kullan tuotannon alkaessa ensi vuoden keväällä, vuosittaisen kullantuotannon arvioidaan olevan 8 000–9 000 unssia. Täydessä tuotannossa kaivos tulee työllistämän noin 50–70 henkilöä mukaan lukien urakoitsijat.

Lisätietoja:
Rauno Pitkänen, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com

Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 6814, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 29.01.2021 kello 08:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit