Endomines toteutti suunnatun osakeannin LDA Capitalille

Report this content

Endomines AB, Pörssitiedote 6.10.2021 kello 15:30 CEST

 

Endomines AB:n (publ) (“Endomines” tai ”yhtiö”) hallitus on päättänyt, 10.6.2021 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti, suunnatusta osakeannista LDA Capital Limitedille, määrältään yhteensä 2 000 000 osaketta. Merkintähinta osakkeille on 0,248 euroa (vastaten 2,51 Ruotsin kruunua [1]) per osake (“suunnattu anti”). Annilla yhtiö keräsi 496 000 euroa (vastaten 5 029 490 Ruotsin kruunua[2]). Saadut varat tullaan käyttämään käynnissä oleviin Fridayn ja Pampalon kaivosten ylösajoihin.

 

Suunnattu osakeanti on osa Endominesin ja LDA:n välistä rahoituspakettia, josta Endomines tiedotti 8.5.2021 pörssitiedotteella. Rahoituspaketti sisältää myyntioptiosopimuksen (”sopimus”), jonka mukaan yhtiöllä on oikeus pyytää, että LDA yhdessä tai useammassa erässä sopimuksen aikana, merkitsee yhtiön osakkeita maksimissaan 8 miljoonalla eurolla. Merkintähinta vastaa 90 prosenttia yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskihinnasta, 30 kaupankäyntipäivän aikana Nasdaq Helsingissä. Vuoden 2021 yhtiökokouksessa Endominesin osakkeenomistajat valtuuttivat yhtiön hallituksen toteuttamaan suunnattuja anteja, ml. LDA:lle, solmitun sopimuksen mukaisesti. Yhtiön hallitus on julkistanut, että yhtiö tarvitsee rahoitusta tuotannon ylösajamiseksi yhtiön Fridayn ja Pampalon kaivosprojekteissa. Hallitus on todennut, että suunnattu anti on yhtiölle sopivin tapa rahoittaa toimintaa sekä kustannuksellisesti että aikataulullisesti. Hallitus on arvioinut lukuisia rahoitusvaihtoehtoja ja päättänyt, että LDA:lle toteutettava anti sopimuksen mukaisesti markkinaehdoin on paras vaihtoehto yhtiölle ja sen osakkeenomistajille muihin mahdollisiin rahoitusvaihtoehtoihin verrattuna. Ottaen huomioon edellisten merkintäoikeusantien merkintätasot ja yhtiön merkittävien osakkeenomistajien kanssa käydyt keskustelut, hallitus ei näe merkintäoikeusantia sopivana tapana toiminnan rahoittamiselle, etenkin koska merkintäsumma katsotaan vähäiseksi ja varojen saaminen halutaan taata nopealla aikataululla.

 

Sopimuksen mukaisesti, suunnatun osakeannin merkintähinta vastaa 90 prosenttia yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskihinnasta Nasdaq Helsingissä aikavälillä 26.7.-3.9.2021. Hallitus arvioi merkintähinnan olevan linjassa markkinahinnan kanssa, sisältäen tavanomaisen alennuksen. Annilla kerätään 496 000 euron varat. Kuten aiemmin on julkaistu, sopimuksen mukaisesti Endominesin tulee maksaa LDA:lle sitoumuksesta 160 000 euron sitoumuspalkkio, joka voidaan maksaa kahdessa 80 000 euron erässä. Endomines maksaa ensimmäisen erän suunnatun osakeannin yhteydessä, jolloin suunnatulla annilla kerätyt nettovarat ovat 416 000 euroa (vastaten 4 218 282 Ruotsin kruunua1).

 

Suunnatun osakeannin odotetaan olevan rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin arviolta 7.10.2021, ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä uusilla osakkeilla olisi arviolta 12.10.2021 Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä. Kun osakeanti on rekisteröity kaupparekisteriin, Endominesin osakepääoma tulee kasvamaan 4 000 000 Ruotsin kruunulla, 446 240 070 Ruotsin kruunuun, ja Endominesin osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä tulee kasvamaan 2 000 000 osakkeella ja äänellä, 223 120 035 osakkeeseen ja ääneen. Suunnattu osakeanti laimentaa yhtiön osakkeita ja ääniä noin 0,9 prosenttia, perustuen Endominesin osakkeiden ja äänien yhteismäärään suunnatun osakeannin jälkeen.

 

Lisätietoja:
Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 6.10.2021 kello 15:30 CEST.

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Mikäli tämän tiedotteen eri kieliversioissa (suomi, englanti ja ruotsi) on eroja, ruotsinkielinen tiedote on määräävä.

 

[1] Perustuen Ruotsin keskuspankin (Sw. Sveriges Riksbank) viralliseen EUR/SEK -kurssiin 10,1401 5.10.2021.

 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit