Finanssivalvonta on hyväksynyt täydennysasiakirjan sulautumisesitteeseen

Report this content

Endomines Finland Oyj, Pörssitiedote 7.12.2022 kello 16.00 CET
 

Finanssivalvonta on tänään, 7.12.2022, hyväksynyt täydennysasiakirjan sulautumisesitteeseen, joka koskee Endomines AB:n (publ) (”Endomines AB”) ja Endomines Finland Oyj:n (”Endomines Finland” tai yhdessä Endomines AB:n kanssa ”Endomines”) välistä sulautumista.

Kuten Endomines tiedotti 18.8.2022, Endomines Finlandin hallitus on päättänyt emoyhtiön kotipaikan siirrosta Ruotsista Suomeen rajat ylittävän vastavirtasulautumisen muodossa. Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt ja rekisteröinyt täydennysasiakirjan esitteeseen. Täydennysasiakirjalla täydennetään sulautumisesitteen tietoja.

Täydennysasiakirja notifioidaan valvovalle viranomaiselle Ruotsissa asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisesti.

Ruotsinkielinen täydennysasiakirja asetetaan saataville yhdessä esitteen kanssa Endominesin verkkosivuille osoitteeseen https://endomines.com/fi/sijoittajat/sijoittajamateriaalit/sulautuminen/ arviolta 7.12.2022.

 

 

Yhteystiedot

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

 

 

 

 

Endomines

 

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka keskittyy pääasiassa kultaan. Endomines harjoittaa kaivostoimintaa Pampalon kaivoksella Ilomantsissa ja malminetsintätoimintaa Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Endomines omistaa myös oikeudet useisiin kultaesiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa, missä Endominesin tavoitteena on jatkaa kehitystyötä kumppanuussopimusten kautta.

 

 

 

 

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia. Kaikki päätökset koskien osakeyhtiölain mukaista sulautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Endominesin yhtiökokouskutsuun, sulautumiseen liittyvään sulautumisesitteeseen ja sulautumisesitteen täydennykseen sekä itsenäiseen analyysiin näihin sisältyvistä tiedoista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tulisi tutustua Endomines konsernin laatimaan sulautumisesitteeseen.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit