Ehdotetut muutokset Endominesin vaihtovelkakirjalainaan

Endomines AB, Pörssitiedote 15.11.2019 klo 10:45 CET

Kuten Endomines tiedotti 10.6.2019, Endominesin merkittävät osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 20% yhtiön osakkeista, ovat tiedottaneet hallitukselle neuvottelevansa mahdollisista muutoksista TVL Goldin vaihtovelkakirjalainan ehtoihin. Tavoitteena oli muuttaa ehtoja niin, että 50% vaihtovelkakirjalainasta konvertoitaisiin osakkeiksi vuoden 2019 aikana, ja jäljelle jäävä 50% 1.4.2022 mennessä.

Endomines ja sen osakkeenomistajat Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Wipunen Varainhallinta Oy ja Mariatorp Oy, joiden yhteenlaskettu omistusosuus 31.10.2019 oli n. 26%, sekä TVL Gold ovat päässeet sopimukseen vaihtovelkakirjalainan ehtoihin tehtävistä muutoksista. Hallitus esittää muutoksia päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallituksen esittämien muutosten mukaan, TVL Goldin tulisi konvertoida 50% vaihtovelkakirjalainasta osakkeiksi vuoden 2019 aikana, ja jäljelle jäävä 50% viimeistään 31.3.2020. Ensimmäisen konvertoinnin esitetty kurssi on 5,85 Ruotsin kruunua per osake, ja toisen konvertoinnin 6,00 Ruotsin kruunua per osake. Täyden konvertoinnin jälkeen Endominesin osakemäärä tulee nousemaan 33 490 597 osakkeella sekä osakepääoma 100 591 574 Ruotsin kruunulla. Nettovelka tulee laskemaan n. 170 miljoonalla Ruotsin kruunulla. Myös, velkakirjan korko tulee nousemaan 10 prosenttiin aikaisemmasta 6 prosentista. TVL Goldista tulee täyden konvertoinnin myötä Endomines AB:n pääomistaja, sen tullessa omistamaan n. 29,9% yhtiön ulkona olevista osakkeista.

Täydellinen ehdotus vaihtovelkakirjalainan ehtojen muutoksesta tullaan esittämään ylimääräisen yhtiökokouksen kutsussa. Kokous on määrä pitää 10.12.2019.

”TVL:n vaihtovelkakirjalainan konvertointi osakkeiksi vahvistaa yrityksen kassavirtaa sekä parantaa sen taloudellista joustavuutta ja neuvotteluvoimaa. Olemme iloisia, että Greg smith, joka on myös TVL Goldin päätoimija, ja joka hiljattain nimitettiin Endominesin toimitusjohtajaksi, on suostunut velkakirjan ehtojen muuttamiseen sekä ennenaikaiseen konvertointiin. Endominesin hallitus tukee vahvasti tätä transaktiota.” sanoo hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga.

Lisätietoja
Ingmar Haga, Hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 35 18  ingmar.haga@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 15.11.2019 kello 10:45 CET

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Tilaa

Liitteet & linkit