Endomines raportoi rohkaisevia malminetsintätuloksia Karjalan kultalinjalta

Endomines AB, pörssitiedote 31.1.2019 klo 14:00 CET

Endomines julkaisee päivityksen malminetsintähankkeistaan Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Saadut tulokset vahvistavat Karjalan kultalinjan merkittävän, lisäkairauksia vaativan malminetsintäpotentiaalin etenkin jo olemassa olevien kaivosten läheisyydessä.

Kohokohdat

 • Malminetsinnän kairausohjelmaan sisältyi 28 reikää, yhteensä 3 332 m Pampalon kaivoksen läheisyydessä sekän Central Duplex- ja Palosuon alueilla
 • Kairaustuloksista saatiin m.m. seuraavia rohkaisevia lävistyksiä (raportoitu reiän suunnassa):
  • Kairasydän P-423 lävisti 1,7 m @ 3,8 g/t kultaa Pampalonlammitissa, Pamplo NW kaivoslupa-alueella noin 1 km Pampalosta pohjoiseen; lävistys vahvisti kultapitoisen vyöhykkeen jatkumisen syvemmälle
  • Kairasydän P-424 lävisti Juttuhuuhdassa mineralisaation, jossa oli 31,8 m @ 0.3 g/t kultaa sisältäen 1,1m @ 2,8 g/t kultaa; Juttuhuuhta sijaitsee Pampalon kaivospiirissä, kaivoksen itäpuolella noin 200 metrin päässä tähän asti tunnetuista Pampalon kultalinsseistä
  • Leveään mineralisoituneeseen vyöhykkeeseen saatiin lävistys Palosuolla, 1 km etelään Rämepuron satelliittikaivokselta: PA-1 lävisti 23,5 m @ 0,5 g/t kultaa, mukaanlukien 1,9 m @ 2,55 g/t kultaa
 • Pohjamoreeninäytteitä otettiin vuonna 2018 yhteensä 2 093, ja näytteenotto keskittyi Pampalon läheisyyteen sekä Central Duplex- ja Hosko North -alueille; tulokset noin 75 prosentista näytteitä on saatu ja ne antavat viitteitä useista uusista kulta-anomaalisista alueista; tuloksien lopullinen tulkinta on meneillään
 • Geofysikaalisia tutkimuksia, m.m. IP-mittauksia, UAV magneettisia mittauksia ja painovoimamittauksia, tehtiin Pampalon kaivoksen läheisyydessä sekä Hoskon pohjoispuolella ja niistä saatiin viitteitä sekä jo tunnettujen kultaesiintymien jatkeista että mahdollisista uusista mineralisaatioista; geofysikaalisten tutkimusten ja BOT näytteiden tulokset yhdistetään uusien kairauskohteiden määrittämiseksi
 • Endominesin “Kultakisa Kakkonen” -kilpailuun saatiin yhteensä 140 kivinäytettä vuoden 2018 kesän ja syksyn aikana; useista näytteistä saatiin lupaavia analyysituloksia

Kairaustulokset vuoden 2018 malminetsinnästä löytyvät kokonaisuudessaan raportista, joka on saatavilla yhtiön englanninkielisillä kotisivuilla osoitteessa: 

https://endomines.com/wp-content/uploads/2019/01/Endomines_2019_Exploration_update_final2.pdf

Raportti on kirjoitettu englanniksi.

Central Duplex- ja Hoskon alueilla toteutettiin kesän 2018 aikana kattava rakennekartoitus. Kartoituksessa tehtiin yli sata paljastumahavaintoa ja kerättiin huomattava määrä rakenteellista dataa. Kerätyt tiedot on lisätty yhtiön tietokantaan, jonka avulla kehitetään edelleen kolmiulotteista geologista rakennemallia Karjalan kultalinjasta.

Vuoden 2018 malminetsintäohjelmaan sisältyi kolme erilaista geofysikaalista tutkimusta: IP-mittausta,

UAV magneettista mittausta ja painovoimamittausta. Näiden avulla saatiin moreenikerroksen alla olevasta kallioperästä tietoa, jota voidaan käyttää kairauskohteiden määrittämiseen. IP-mittausta tehtiin kahdella alueella; Pampalon eteläpuolella ja Hoskon pohjoispuolella. UAV magneettista mittausta tehtiin

Karjalan Kultalinjan pohjoisosissa. Painovoimamittauksia, jotka koostuivat viidestä 5 000 m linjasta, tehtiin Pampalon ympäristössä. Geofysikaalisista mittauksista saadun tiedon käsittely on edelleen käynnissä.

Endomines toteuttaa yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa hyperspektriskannaus-projektin, jossa noin 30 000 m jo olemassa olevaa kairasydäntä skannataan. Projektin tavoitteena on luoda laaja mineraloginen malli alueesta. Kaikki skannaukset saatiin päätökseen vuoden 2018 aikana ja tuloksia käsitellään parhaillaan GTK:lla.

Endomines järjesti “Kultakisa Kakkonen” -kansannäytekilpailun yhteistyössä Geologisen tutkimuskeskuksen kanssa Itä-Suomessa. Kilpailu toteutettiin kesän ja syksyn 2018 aikana ja siihen saatiin yhteensä 140 lohkare- tai paljastumanäytettä. Useat näytteistä olivat hyvin lupaavia ja analyysitulokset laboratoriosta hyviä. Kultakisan voittajat palkitaan 31.1.2019 ja tulokset julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Tekniset tiedot tässä tiedotteessa on valmistellut ja hyväksynyt FM Jani Rautio, Eurogeologi, jolla on ”Qualified Person” status Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standardien mukaisesti. Jani Rautio on Endominesin työntekijä.

Tässä raportissa raportoitujen malminetsintätoimien kohteena olevien alueiden mineraalioikeudet ovat täysin yhtiön hallinnassa.

“Olemme tyytyväisiä voidessamme tiedottaa, että vuoden 2018 tuloksemme vahvistavat Karjalan kultalinjan merkittävän malminetsintäpotentiaalin ja rohkaisevat meitä jatkamaan työtä alueella. Kairaus- ja syvämoreeninäytteiden tulokset Pampalon kaivoksen läheisyydestä antavat viitteitä mahdollisista uusista esiintymistä jopa nykyisten kaivospiirien alueella. Malminetsinnän tulokset laajemmin ovat parantaneet ymmärrystämme alueen geologiasta, mikä puolestaan edesauttaa alueen kolmiulotteisen rakennemallin kehittämistä ja malminetsintäkohteiden määrittämistä vuodelle 2019 ja siitä eteenpäin”, sanoo Endominesin toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde.

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 31.1.2019 kello 14:00 CET.

Endomines  
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit