Endominesin Fridayn kaivoksen rikastamo saatu teknisesti valmiiksi

Rikastamo käynnistyy jätealueen korjauksien valmistuttu

Endomines AB, pörssitiedote 26.4.2019 klo 08:45 CEST

Endominesin Idahossa, Yhdysvalloissa, sijaitsevan Fridayn kaivoksen rikastamo on saatu kaikkien oleellisten asennusten osalta valmiiksi. Kaikkia tärkeimpiä laitteita, m.m. murskaimia, hihnakuljettimia, kuulamyllyä ja vaahdotuskennoja on menestyksekkäästi koeajettu ilman kuormaa. Joitakin pieniä asennuksia liittyen rikastamolta jätealueelle kulkeviin sekä muihin putkituksiin kuitenkin vielä viimeistellään. Maaliskuun alusta lähtien kevään sulamiskausi sekä vuoroittainen jäätyminen ja sulaminen ovat aiheuttaneet asennustöille haasteita, ja kulku rikastamoalueelle on märkien olosuhteiden vuoksi ollut ajoittain vaikeaa.

Lumen sulamisen myötä ja rikastamon poistoputkia asennettaessa on huomattu, että jätealueen kalvotus ja osa tukirakenteista on kärsinyt vaurioita talven ja kevään sulamiskauden aikana. Tarkkoja korjaustarpeita arvioidaan parhaillaan urakoitsijan kanssa, mutta alustavasti arvioidaan, että korjauksien tekeminen kestää neljästä kuuteen viikkoa. Korjaukset aloitetaan heti, kun alue on kuivunut riittävästi tarvittavien koneiden ajamiseksi alueelle. Korjauskustannusten arvioidaan olevan enintään
400 000 Yhdysvaltain dollaria.

Jätealueen kärsimät vauriot eivät ole aiheuttaneet ympäristövahinkojen riskiä, sillä alueelle ei vielä ollut varastoitu rikastushiekkaa.

Rikastamo voidaan ottaa tuotannolliseen käyttöön, kun jätealue on korjattu ja rikastushiekan varastointi on mahdollista. Tällä hetkellä korjauksien valmistumisajasta ei voida vielä antaa tarkkaa arviota, mutta rikastamon ennakoidaan kuitenkin käynnistyvän vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana. Korjaustöiden aikana Fridayn kaivos tuottaa malmia varastoon ja kaivoksella ajetaan periä uusille malmialueille. Endomines pitää edelleen voimassa aiemmin antamansa kuluvan vuoden tuotantoennusteen, 5000 – 8000 unssia kultaa.

 
Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 26 huhtikuuta 2019 kello 08:45 CEST.

Endomines  
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit