Endominesin malmivara- ja mineraalivarantoarvioiden päivitys

Endomines AB, pörssitiedote 9.4.2019 klo 13:00 CEST

Endomines julkistaa vuoden 2019 malmivara- ja mineraalivarantoarviot Pampalon kultakaivokselle sekä mineraalivarannot muille Karjalan kultalinja kohteille, 31 Joulukuuta 2018 tilanteen mukaisesti, ja varantoarviot kultaprojekteille Idahossa Yhdysvalloissa.

Pampalon kaivoksen kultavarannot sekä Karjalan kultalinjan varannot

Pampalon kaivoksen reservit louhittiin loppuun vuoden 2018 aikana. Pampalon vuoden 2017 mineraalivarannot, jotka on uudelleen julkaistu tässä, määritettiin 5040 metrin kairausohjelmalla Pampalon syväjatkeiden alueelta ja todettujen mineraalivarantojen on arvioitu sisältävän 16,611 unssia kultaa ja mahdollisten varantojen 20,341 unssia kultaa. Koska nykyinen kullan hinta ei tue vinotunneli-investoinnin kannattavuutta, joka mahdollistaisi pääsyn varantoihin, Pampalon kultakaivoksen toiminta keskeytettiin lokakuussa 2018.

Muissa kohteissa Karjalan kultalinjalla ei ole ollut muutoksia mineraalivarannoissa, paitsi Pamplo Eastissa, jossa jäljellä olevat malmivarat (32,000 tonnia) muutettiin takaisin mineraalivarannoiksi. Mitatut ja osoitetut varannot Karjalan kultalinjalla on arvioitu yhteensä 56,204 unssin suuruisiksi ja mahdolliset varannot 70,453 unssin suuruisiksi.

Pampalon kaivoksen ja Karjalan kultalinjan arviot on laadittu JORC 2012 raportiontikoodin mukaisesti (Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (Joint Ore Reserve Committee - JORC-code)).

Kultavarannot Idahossa, Yhdysvaloissa

Menneen vuoden aikana Endomines jatkoi ymmärryksen lisäämistään Idahon kultaprojekteista, jotka se hankki helmikuussa 2018. Endomines tekee työtä kehittääkseen Fridayn kaivosta ja muuttaakseen osan arvioiduista 97,200 kultaunssin mitatuista ja osoitetuista varannoista malmireserveiksi. Fridayn mahdolliset varannot ovat 46,700 unssia kultaa. 

Vuonna 2018 Buffalo Gulch -projektin historialliset tiedot todennettiin ja muunnettiin mitatuiksi ja osoitetuiksi varannoiksi, jotka ovat suuruudeltaan yhteensä 114,700 unssia kultaa. Samanlainen muunnos on suunnitteilla Deadwoodin historiallisille varannoille. Lisäksi, yhtiö tekee töitä kehittääkseen mineraalivarantoarvioita Kimberly ja Rescue projekteille malminetsintäohjelmien kautta, jotka on kohdennettu jo tunnetuille kulta- ja hopeajuoniesiintymien alueelle.

Deadwoodin, Rescuen ja Kimberlyn malminetsintäprojekteja koskevat mineraalivarannot on määritelty historiallisiksi, sillä ne ovat tehty ennen tämän päivän parempaan ymmärrykseen tähtääviä standardeja. Endomines varoittaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot Kimberlylle, Rescuelle ja Deadwoodille vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.

Mineraalivarannot raportoitu Fridayn kaivokselle ja Buffalo Gulch –projektille Idahossa, Yhdysvalloissa, ovat luokiteltu Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (“CIM”) –standardien mukaisesti mineraalivarannoille ja malmivaroille, on valmisteltu, CIM Standing Committee on Reserve Definitions and adopted by CIM Council on May 10, 2014, toimesta. 

Taulukko 1. Pampalon ja Karjalan kultalinjan mineraalivarannot

Mneraalivarannot – Karjalan Kultalinja (tilanne 31.12.2018)
Esiintymä Tonnit Pitoisuus
Au g/t
Oz kg Luokittelu Laatija
Pampalon varannot
Pampalo Deep 101 503 5,1 16 611 517 Osoitetut Endomines (1)
Pampalo East 229 000 1,8 12 897 401 Osoitetut Endomines (2)
Pampalo NW 29 000 2,5 2 284 71 Osoitetut Endomines (3)
Pampalon Osoitetut Yht. 359 503 2,8 31 792 989 Osoitetut Endomines
Pampalo Deep 118 125 5,36 20 341 633 Mahdollinen Endomines (1)
Pampalo D-zone 164 110 1,9 9 912 308 Mahdollinen Endomines (1)
Pampalo East 62 000 1,4 2 791 87 Mahdollinen Endomines (2)
Pampalonlammit 103 000 1,8 5 961 185 Mahdollinen Endomines (3)
Pampalon Mahdolliset Yht. 447 235 1,3 39 005 581 Mahdollinen Endomines
Karjalan kultalinjan varannot
Hosko 35 000 4,1 4 557 142 Mitatut Geoconsulting Parkkinen (4)
Hosko 675 000 1,2 25 761 801 Osoitetut Geoconsulting Parkkinen (4)
Muurinsuo 354 000 1,9 22 080 687 Osoitetut Endomines (6)
Kuivisto East 37 000 3,2 3 807 118 Osoitetut MAPTEK
Karjalan Kultalinjan M + O Yht. 1 101 000
1,5 56 204 1 606 Mitatut + Osoitetut
Hosko 240 000 0,8 6 019 187 Mahdollinen Geoconsulting Parkkinen (4)
Rämepuro 136 000 2,3 9 926 309 Mahdollinen Geoconsulting Parkkinen (5)
Muurinsuo 231 000 1,4 10 398 323 Mahdollinen Endomines (6)
Kuivisto East 145 000 1,0 4 662 145 Mahdollinen MAPTEK
Kuittila 275 000 2,6 22 988 715 Mahdollinen GSF, historical
Korvilansuo 256 000 2,0 16 461 512 Mahdollinen Outotec (Finland) Oy (7)
Karjalan Kultalinjan mahdolliset Yht. 1 283 000 1,7 70 453 2 191 Mahdollinen


Mineraalivarannot on arvioitu JORC-koodin mukaan (paitsi Kuittila),
kaikki numerot ovat riippumattomasti pyöristetty. Mineraalivarannot on raportoitu sisältäen malmireservit.
(1) Cut-off 1,5 g/t; topcut 10-20 g/t kultaa 
(2) Cut-off 0,5 g/t; topcut 7 g/t kultaa
(3) Cut-off 0,5 g/t; topcut 10 g/t kultaa
(4) Cut off 0,5 g/t; topcut 11g/t (alhaisen pitoisuuden alue) tai 50 g/t gold (korkea pitoinen alue) 
(5) Cut-off 0,5 g/t, topcut 40 g/t kultaa 
(6) Cut-off 0,5 g/t, topcut 10 g/t kultaa
(7) Cut-off 0,5 g/t gold; ei top cut:ia
Troy ounce = 31,1035 g

Table 2. Idahon, Yhdysvallat, mineraalivarannot

Mineraalivarannot – Idaho, Yhdysvallat (tilanne 31.12.2018)
Esiintymä Tonnit Pitoisuus
Au g/t
Oz kg Luokiteltu Laatinut
Fridayn Varannot
Mitatut 245 000 6,88 54 200 1 686 Mitatut Hard Rock Consulting (1,2)
Osoitetut 217 000 6,16 43 000 1 337 Osoitetut Hard Rock Consulting (1,2)
Mitatut + Osoitetut Yhteensä 462 000 6,54 97 200 3 023 M+O Hard Rock Consulting (1,2)
Mahdollinen 296 000 4,91 46 700 1 453 Mahdollinen Hard Rock Consulting
Buffalo Gulch Varannot
Mitatut 3 515 000 0,57 64 800 2 016 Mitatut Hard Rock Consulting (1,3,4)
Osoitetut 3 230 000 0,48 49 900 1 552 Osoitetut Hard Rock Consulting (1,3,4)
Mitatut + Osoitetut Yhteensä 6 745 000 0,53 114 700 3 568 M+O Hard Rock Consulting (1,3,4)
Mahdollinen 2 128 000 0,38 25 700 799 Mahdollinen Hard Rock Consulting (1,3,4)
Historialliset Varannot
Rescue 67 000 21,35 45 980 1 430 Historiallinen Kimberly Mines, (2004) (5)
Kimberly 261 000 19,18 160 930 5 005 Historiallinen Laczay, (2010) (5)
Deadwood 2 375 000 0,77 58 601 1 823 Historiallinen BEMA Gold Corporation (1989) (5)
Historialliset Yhteensä 2 703 000 3,06 265 511 8 258 (5)


   *Notes:
(1) Mitattujen, osoitetuttujen ja mahdollisten mineraalivarantojen luokittelu on tehty CIM -standardin määritelmien mukaan. Mineraalivarannoilla, jotka eivät ole mineraalireservejä, ei ole osoitettua ekonomista kannattavuutta ja ei ole takeita, että mineraalivarannot tullaan muuntamaan mineraalireserveiksi. Mineraalivarantojen tonnit ja metallipitoisuus on pyöristetty heijastamaan arvion tarkkuutta, ja numerot eivät välttämättä täsmää pyöristämisestä johtuen.
(2) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 1.3.2016 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 3.4 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan.
(3) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 10.12.2017 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 0.14 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan.
(4) Mineraalivarannot, jotka jäävät avolouhosmallin sisään kohtaa kohtuulliset näkymät taloudelliseen louhintaan ja voidaan julistaa mineraalivarannoiksi.   Avolouhoksen optimointi perustuu oletettuun kullanhintaan US$1,300/oz, louhinta, prosessointi ja G&A kuluihin US$15.20 per prosessoitu tonni. Metallurgiset saannot kullalle on oletettu 90%.
(5) Endomines varoittaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.
Troy unssi = 31.103

Tässä tiedotteessa julkaistu Suomen projektien mineraalivarantoarvioiden päivityksen on kontrolloinut FM Jani Rautio, Eurogeologi, jolla on ”Qualified Person” status Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standardien mukaisesti. Jani Rautio on Endominesin työntekijä.

Fridayn maanalaisen ja Buffaco Gulch projektien mineraalivarantoarvioiden riippumaton pätevä henkilö (”Qualified Person”) on Zachary Black, SME-RM Hard Rock Consulting Oy:stä. Fridayn maanalaisen projektin ja Orogrande avolouhosprojektin tekniset raportit valmistuivat Joulukuun 12. päivä 2017. 

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 9 huhtikuuta 2019 kello 13:00 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit