Endominesin nimitysvaliokunnan kokoonpano

Endomines AB, pörssitiedote 26.11.2018 klo 07:30 CET

Endominesin nimitysvaliokunta edustaa yhtiön suurimpia omistajia ja sen tehtävänä on valmistella ja esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiksi. Nimitysvaliokunnassa on kolme jäsentä, joista kaksi edustaa yhtiön suurimpia omistajia. Valiokunnan kolmas jäsen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Seuraavat henkilöt on valittu nimitysvaliokuntaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

- Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä;
- Ingeborg Åkermarck, Lago Kapital Oy:n nimeämänä; ja
- Ingmar Haga, Endomines AB:n hallituksen puheenjohtajana.

Osakkeenomistajat voivat antaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019 käsiteltäviä, nimitysvaliokunnan tehtäviin liittyviä ehdotuksia 31.12.2018 asti osoitteeseen: Endomines AB Nimitysvaliokunta,
c/o Endomines AB Suomen sivuliike, Ahventie 4 A, 02170 Espoo, tai sähköpostitse: valberedningen@endomines.com.

Lisätietoja:
Ingmar Haga, hallituksen puheenjohtaja, ingmar.haga(at)endomines.com
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 26.11.2018 klo 07:30 CET.

 
Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa ja on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit