Jeremy Read ehdolla Endominesin hallitukseen

Endomines AB:n nimitysvaliokunta on tehnyt ehdotuksensa hallituksen nimittämiseksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.6.2019.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä kaudelle, joka jatkuu seuraavaan, vuonna 2020 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallituksen nykyisistä jäsenistä ehdotetaan uudelleen valittaviksi Ingmar Haga, Thomas Hoyer, Rauno Pitkänen ja Michael Mattsson. Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittaviksi Jeremy Read. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että Ingmar Haga valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
 
Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 
 
Staffan Simberg on ilmoittanut nimitysvaliokunnalle, että hän ei ole enää käytettävissä uudelleen valintaan Endominesin hallitukseen.
 
Hallituksen jäseneksi ehdolla olevalla Jeremy Readillä on laaja kokemus pääomamarkkinoista ja fuusio- sekä yrityskauppapuolesta. Hän työskentelee tällä hetkellä Lontoossa Wentworth Family Officen toimitusjohtajana. Wentworth on kytköksissä Greg Smith:n, joka on TVL Gold LLC:n pääomistaja. Aikaisemmin, Jeremy Read on toiminut johtajana sekä neuvonatajana eri pankeille ja finanssitaloille.
 
Lisätietoa ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja nykysistä jäsenistä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com.


Lisätietoja

Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com
 
Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 16 huhtikuuta 2019 kello 07:30 CEST.
 
Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Avainsanat: