KORJAUS Endomines AB – tiedote osakkeiden lukumäärän ja äänien muutoksesta

Endomines AB, pörssitiedote 4.2.2019 klo 09:30 CET
(Korjaus vastuuvapauslausekkeeseen, pörssitiedote julkaistu 31.1.2019 (Endomines AB – tiedote osakkeiden lukumäärän ja äänien muutoksesta) oli virheellinen viittaus ”MAR” sisäpiiritieto)

Endomines AB:n osakkeiden ja äänien lukumäärä 31.1.2019 on 35 407 488. Osakkeiden lukumäärä on noussut tammikuussa 2019 TVL Gold:lle suunnatun annin seurauksena. Annissa suunnattiin TVL Gold:lle osittaisena korkomaksuna vaihtovelkakirjalainalle 259 703 osaketta, joka vastaa 0,07 prosenttia kaikista Endomines AB:n osakkeista annin jälkeen. Koronmaksu liittyy 27.2.2018 tiedotettuun kauppaan, jolla hankittiin Yhdysvaltain Idahossa sijaitsevia kultaesiintymiä TVL Gold:lta, ja joka osittain rahoitettiin vaihtovelkakirjalainalla. Endomines AB:n osakepääoma on SEK 283 259 904 ja osakkeen vasta-arvo 8 SEK/osake.

Osakemäärän ja osakepääoman muutokset rekisteröitiin Bolagsverket ja Euroclear Sweden AB:n toimesta tammikuussa 2019.

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu julkaistavaksi 31.1.2019 kello 07:30 CET.

Endomines 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit