Malmintuotanto Fridayn kaivoksella käynnistyi joulukuussa

Endomines AB, pörssitiedote 14.2.2019 klo 07:45 CET

Malmintuotanto Fridayn kaivoksella käynnistyi joulukuussa

Q4 2018 (vs Q4 2017)  

Operatiivinen toiminta

 • Kullan tuotanto oli 27,9 kg (98,7); tuotannon väheneminen vertailukaudesta johtui Pampalon kaivoksen sulkemisesta lokakuussa
 • Rikastetun malmin määrä oli 7 559 tonnia (39 692) kultapitoisuudella 2,6 g/t (3,0)
 • Cash Cost oli 948 USD/oz (1 264)

Taloudelliset tunnusluvut

 • Tuotot olivat 7,9 MSEK (28,5)
 • Käyttökate oli -6,1 MSEK (-5,9)
 • Rahavirrat olivat yhteensä -43,5 MSEK (1,8)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,51 SEK (-3,71)

1–12/2018 (vs 1–12/2017

Operatiivinen toiminta

 • Kullan tuotanto oli 331,3 kg (398,1)
 • Rikastetun malmin määrä oli 116 456 tonnia (165 539) kultapitoisuudella 3,3 g/t (2,9)
 • Cash Cost oli 981 USD/oz (1 165)

Taloudelliset tunnusluvut

 • Tuotot olivat 105,3 MSEK (122,6)
 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman TVL Gold Idaho -yrityskaupasta ja Endomines Oy:n yhteistoimintaneuvotteluista aiheutuneita kuluja oli 5,9 MSEK (-5,7)
 • Käyttökate oli -5,5 MSEK (-5,7)
 • Rahavirrat olivat yhteensä 0,4 MSEK (-13,7)
 • Osakekohtainen tulos oli -1,10 SEK (-6,60)

OLENNAISET TAPAHTUMAT Q4:N JÄLKEEN
Endomines on tehnyt aiesopimuksen Yhdysvaltain Idahossa sijaitsevan Unity Mine -kultakaivokseen liittyvien oikeuksien vuokraamisesta. Unity Mine sijaitsee Endominesin Rescue-projektin välittömässä läheisyydessä, minkä ansiosta näitä kahta hanketta voidaan tutkia ja kehittää yhdessä. Tarkoituksena on yhdistää Rescue ja Unity yhdeksi laajemmaksi kaivokseksi, joka lävistää yhdeksän tunnettua kultasuonta.

Endomines aloittaa 14.2.2019 enintään 5 miljoonan euron seniorivakuudellisen joukkovelkakirjalainan sekä warranttien myynnin institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajillet. Joukkovelkakirjalainan kuponkikorko on 12,0 % 3 vuoden juoksuajalla. Liikkeeseen laskettavien warranttien lukumäärä on 5 555 555 ja niiden merkintähinta on 0,90 euroa/warrantti.

Tuotantotavoitteet vuodelle 2019:
Keskimääräisen vuosittaisen tuotannon Endominesin Fridayn kaivoksella Yhdysvaltain Idahossa arvioidaan olevan noin 9 000 unssia kultaa kaivoksen koko toiminta-ajalta, ja tuotannon käteiskustannuksen (cash cost) arvioidaan olevan 650-900 Yhdysvaltain dollaria unssilta tuotantoalueesta riippuen. Endomines on aloittanut kaivoksen tuotannon ylösajon vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä ja arvioi kuluvan vuoden tuotannon olevan 5 000 - 8 000 unssia kultaa lopullisen tuotantomäärän ollessa riippuvainen vuoden aikana louhittavan malmin pitoisuudesta ja määrästä.

Konsernin tunnusluvut Loka-Joulu Tammi-Joulu
MSEK ellei toisin ilmoitettu 2018 2017 +/- 2018 2017 +/-
Tuotot 7,9 28,5 -20,6 105,3 122,6 -17,3
Kustannukset -13,9 -34,5 20,6 -110,7 -128,3 17,6
Poistot ja arvonalentumiset -8,1 -32,0 23,9 -43,0 -59,1 16,1
Vertailukelpoinen käyttökate -6,1 -5,9 -0,2 5,9 -5,7 11,6
Käyttökate -6,1 -5,9 -0,2 -5,5 -5,7 0,2
-Liiketappio/+liikevoitto -14,2 -37,9 23,7 -48,5 -64,8 16,3
Kauden tulos -17,9 -38,9 21,0 -37,4 -69,3 31,9
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,51 -3,71 3,20 -1,10 -6,60 5,50
Liiketoiminnan rahavirta 3,5 3,4 0,1 -7,6 1,0 -8,6
Investoinnit -50,1 -0,6 -49,5 -158,9 -12,3 -146,6
Rahoitus 3,1 -1,0 4,1 166,9 -2,4 169,3
Rahavarat kauden lopussa 18,9 15,8 3,1 18,9 15,8 3,1
Henkilöstöä kauden lopussa 24 40 -16 24 40 -16

Toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde: ”Saavutimme merkittävän virstanpylvään joulukuussa, kun malmintuotanto saatiin käyntiin Yhdysvaltain Idahossa sijaitsevalla Fridayn kaivoksella. Tuotannon käynnistyttyä olemme jatkaneet louhintaa ja keskittyneet louhittavan malmin pitoisuuden optimointiin (grade control) ja malminrajojen tarkempaan selvittämiseen. Grade control -näytteenotossa on saatu lupaavia tuloksia ja vahvistettu mm. 1,1 metrin lävistys kultapitoisuudella 52,1 g/t.

Fridayn rikastamon viimeisten laitteiden toimituksissa on ollut jonkin verran viiveitä, minkä vuoksi olemme tämän tiedotteen julkaisuhetkellä viimeistelemässä laitteistojen asennuksia. Ennakoimme rikastamon käynnistyvän maaliskuun alussa, minkä jälkeen kultarikasteen tuotanto voidaan ajaa odotetusti ylös vuoden 2019 alkupuolella.

Ilomantsissa sijaitsevan Pampalon kaivoksen toiminta keskeyttiin toistaiseksi lokakuussa, sillä kullan nykyhinta ei puoltanut päätöstä investoida vinotunneliin, jolla päästäisiin kaivoksen syväjatkeeseen. Keskeytykseen saakka Pampalossa tuotettiin kultaa 331 kg (10 650 oz) vuonna 2018, mikä ylitti reilusti alkuperäisen arviomme 250–300 kg:sta. Koska kaivosalueella on valmiina kaikki välttämätön tuotantoinfrastruktuuri ja Pampalon tunnetut kultavarannot riittävät vähintään 18 kuukauden tuotantoon, odotamme innolla tilaisuutta ottaa Pampalon kaivos uudelleen käyttöön tai hyödyntää rikastamoa muualta Karjalan kultalinjalta louhitun malmin rikastamiseen.

Vuoden 2018 malminetsinnän tulokset vahvistavat, että Karjalan kultalinjalla on merkittävä malminetsintäpotentiaali ja rohkaisevat jatkamaan työtä alueella. Pampalon kaivoksen läheisyydestä kerättyjen kairaus- ja syvämoreeninäytteiden tulokset indikoivat mahdollisia uusia löydöksiä jopa nykyisten kaivospiirien alueilla. Malminetsinnän tulokset ovat yleisesti parantaneet käsitystämme alueen geologiasta, mikä puolestaan on auttanut meitä edelleen kehittämään 3D-malliamme alueen rakenteesta ja määrittämään malminetsintäohjelmamme kohteita vuodelle 2019 ja siitä eteenpäin.

Taloudellisesta näkökulmasta Pampalon kaivoksen toiminnan keskeyttäminen näkyi viimeisen neljänneksen tuotoissa, jotka olivat 7,9 miljoonaa Ruotsin kruunua ja käyttökatteessa, joka oli -6,1 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tuottomme koko vuodelta 2018 olivat 105,3 miljoonaa Ruotsin kruunua ja vertailukelpoinen käyttökate ilman TVL Gold -yrityskaupasta ja yhteistoimintaneuvotteluista aiheutuneita kuluja oli 5,9 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Raportointikauden jälkeen olemme tiedottaneet aikeestamme vuokrata Yhdysvaltain Idahossa sijaitsevaan Unity Mine -kultakaivokseen liittyvät oikeudet. Unity Mine sijaitsee Endominesin Rescue-projektin välittömässä läheisyydessä, mikä mahdollistaa malminetsinnän sekä näiden kahden esiintymän yhdistämisen yhdeksi laajemmaksi kaivokseksi, joka lävistää yhdeksän tunnettua kultasuonta. Unity Minen oikeuksien vuokraaminen on Idahon laajentumissuunnitelmamme ensimmäinen askel ja sopii strategiaamme hankkia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.” 

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 14.2.2019 kello 07:45 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Avainsanat: