Enegia Euroopan paras uusiutuvan energian sertifikaattien välittäjä

LEHDISTÖTIEDOTE 27.12.2015 – Suomalainen Enegia valittiin Euroopan parhaaksi uusiutuvan energian sertifikaattien välittäjäksi brittiläisen Environmental Finance -lehden äänestyksessä. Voitto on Enegialle ja sen edeltäjälle jo kahdestoista peräkkäinen.

Riippumaton energiakonsultointiyritys Enegia valittiin joulukuussa ympäristö- ja energia-alan lehti Environmental Financen vuosittaisessa äänestyksessä Euroopan parhaaksi uusiutuvan energian sertifikaattien välittäjäksi.

Voitto on Enegian nimellä ensimmäinen, mutta sen edeltäjä GreenStream Network Oyj on saanut vastaavan tunnustuksen 11 vuonna peräkkäin. Enegia osti GreenStreamin Euroopan välitysliiketoiminnan palvelut viime vuodenvaihteessa.

– Monet haluavat ostaa uusiutuvaa energiaa, mutta sähköverkossa on mahdotonta jäljittää kenelle mikäkin sähkö kulkeutuu. Siksi sertifikaattijärjestelmä on tarpeellinen. Enegia ostaa uusiutuvan energian tuottajilta sertifikaatteja eli alkuperätakuita ja myy niitä käyttäjille, joiden strategiassa tai arvoissa uusiutuvien energiamuotojen suosimisella on keskeinen merkitys, Enegian Portfolio Manager Suvi Viljaranta sanoo.

– Environmental Finance –lehden äänestyksen voitto on meille viesti siitä, että asiakkaat arvostavat Enegiaa ja uusiutuvan energian palveluitamme. Emme ole alan isoimpia toimijoita Euroopassa tai välitä isoimpia volyymeja sertifikaatteja, joten nähdäksemme äänestyksen voitto perustuu osaamiseen, ei suuruuteen, Suvi Viljaranta huomauttaa.

– Monet asiakkaistamme ovat työskennelleet kanssamme jo vuosikausia, ja he arvostavat kokemustamme ja asiantuntijuuttamme. Toimimme palvelulähtöisesti ja haluamme auttaa asiakkaitamme löytämään heille parhaat ratkaisut, Viljaranta jatkaa.

Lisätietoja:

Suvi Viljaranta, Portfolio Manager, Enegia Group Oy, puh. 050 430 5855, suvi.viljaranta@enegia.com

Brittiläistä Environmental Finance -lehteä ja -uutispalvelua seuraavat monet ilmasto- ja energia-alalla työskentelevät ihmiset. Se on yksi harvoista medioista, jotka seuraavat uusiutuvan energian sertifikaattien kauppaa.

https://www.environmental-finance.com

https://www.environmental-finance.com/company/about-us.html

Uusiutuvan energian sertifikaattien kaupasta lyhyesti

Uusiutuvilla energialähteillä on keskeinen rooli energiantuotannon päästöjen vähentämisessä. Sähköntuottajille myönnetään alkuperätakuita osoitukseksi siitä, että tietty määrä sähköä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, useimmiten vesi- tai tuulivoimalla tai puulla. Tuottajat taas voivat myydä sertifikaatteja sähkönmyyjille tai suoraan isommille kuluttajille.

Kirjanpitoon perustuvan sertifikaatti- eli alkuperätakuujärjestelmän avulla seurataan uusiutuvan energian määrää ja sitä, kenelle se kulkeutuu: ostamalla tietyn määrän sertifikaatteja ikään kuin varaa itselleen kyseisen määrän uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja varmistaa, ettei kukaan muu voi esittää käyttävänsä enää samaa megawattituntia.

Sertifikaattikaupan lisäksi Enegian ympäristövastuuratkaisuihin kuuluvat päästökompensointipalvelut. Niissä on kyse vapaaehtoisesta päästöjen kompensoinnista ostamalla päästövähennysyksiköitä (VER).

Ostaja kompensoi omia päästöjään (esimerkiksi lentomatkustamista aiheuttavan tapahtuman päästöt) ostamalla päästövähennysyksiköitä hyväksytystä hankkeesta, joka puolestaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Enegia Group

Enegia Group on energianhallinnan Suomen markkinajohtaja, jonka palvelut energiamarkkinoilla ja energiatehokkuuden parantamisessa ovat alan monipuolisimmat. Palvelemme riippumattomana asiantuntijana energian ostajia ja käyttäjiä – teollisuusyrityksiä, suurten kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä, taloyhtiöitä. Energian tuottajat ovat yhteistyökumppaneitamme.

Enegia edustaa parasta suomalaista energianhallintaosaamista, joka on syntynyt energiamarkkinoiden vapauttamisen ansiosta. Energianhallinnan palveluiden avulla energiaa ostetaan ja käytetään viisaasti.

Konsernin toimipaikat sijaitsevat Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Helsingissä sekä Tukholmassa. Konserni työllistää runsaat 170 työntekijää ja sen pro forma -liikevaihto vuonna 2014 ylsi 18 miljoonaan euroon.

www.enegia.com

Avainsanat: