• news.cision.com/
  • Enersense International Oyj/
  • Enersense etenee päästöttömän energian tuottajaksi ja keskeiseksi vihreän energian yhtiöksi - pitkän aikavälin tavoitteet arvioidaan yritysjärjestelyiden toteutuessa uudelleen

Enersense etenee päästöttömän energian tuottajaksi ja keskeiseksi vihreän energian yhtiöksi - pitkän aikavälin tavoitteet arvioidaan yritysjärjestelyiden toteutuessa uudelleen

Report this content

Enersense International Oyj  
Pörssitiedote 20.12.2021 klo 8.45

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj (”Enersense”) tiedotti 20.12.2021 sopineensa maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiön Megatuuli Oy:n (”Megatuuli”) ostamisesta sekä 8.12.2021 sijoituksesta ja ensisijaisesta kumppanuudesta Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantoyhtiön P2X Solutions Oy:n (”P2X”) kanssa (yhdessä ”Yritysjärjestelyt”).

Yritysjärjestelyiden toteutuessa Enersense etenee strategiansa toiseen vaiheeseen ja laajenee arvoketjussa projektien suunnittelijasta, toteuttajasta, kunnossapitäjästä ja huoltajasta myös keskeiseksi päästöttömän energian tuottajaksi, omistajaksi ja hankekehittäjäksi.

”Laaja-alaisesta energia-alan palveluyrityksestä tulee yritysjärjestelyiden toteutuessa myös puhtaan energian tuottaja ja keskeinen vihreän energian yhtiö. Omistajana liiketoimintamallimme muuttuu, kun alamme saada tuottoa myös tuotetusta energiasta. Enersense toimii jatkossakin entiseen tapaan vahvana kumppanina mahdollistamassa energiamurrosta hankkeiden kaikissa vaiheissa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin”, Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen sanoo.
 

Yrityskauppojen toteutuessa keskeisimmät edut Enersenselle – maatuulivoima, vety ja merituulivoima (pörssitiedotteet 20.12.2021, 8.12.2021 ja 4.10.2021)

Suuri potentiaali: Megatuulella on käynnissä tai esiselvitysvaiheessa yhteiskapasiteetiltaan noin 3 000 megawattia tuulivoimahankkeita, mikä vastaa noin 20 prosenttia Fingridin arvioimasta Suomen tuulivoimakapasiteetin määrästä vuonna 2030. Vetyenergian rooli on merkittävä ilmastoneutraalin energiajärjestelmän luomisessa vuoteen 2050 mennessä.

Energiantuottaja: Enersense alkaa kehittää tuulipuistoja, osallistuu itse niiden rakentamiseen ja tulevaisuudessa tavoitteena on jäädä myös omistamaan puistoja ja tuottamaan päästötöntä energiaa.

Täydentää ja tukee Enersensen vahvaa palveluvalikoimaa: Enersensestä tulee aiempaa laaja-alaisempi päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajakumppani.

Ensisijainen kumppanuus: Enersensellä on ensisijaisen kumppanin asema P2X:n Harjavaltaan rakennettavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakennusvaiheen töissä sekä laitoksen kunnossapidon ja operoinnin tehtävissä ja myös P2X:n mahdollisissa muissa tulevissa hankkeissa, joiden osalta sopimus kumppanuudesta on solmittu kolmeksi vuodeksi.

Synergiaedut: Tuulivoima ja vihreän vedyn tuotanto linkittyvät voimakkaasti yhteen ja Enersensellä on vahvaa osaamista koko arvoketjussa. Vedyllä pystytään paitsi korvaamaan fossiilisia polttoaineita, myös mahdollistamaan puhtaan energian, kuten syklisen tuulivoiman, pidempiaikainen varastointi. Enersense Offshore Oy:lle avautuu yrityskaupan myötä uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös muun muassa vetyhankkeissa. Osakekauppa mahdollistaa toteutuessaan Megatuulen hankekehitysosaamisen hyödyntämisen myös merituulivoimaprojekteissa Enersense Offshoren kanssa.
 

Yritysjärjestelyt ja niiden toteutuminen ovat erillisiä toisistaan. Kummankin Yritysjärjestelyn toteutumisen keskeiset ehdot ja odotettu toteutumisaikataulu on kuvattu niitä koskevissa pörssitiedotteissa.

Megatuulen osakekaupan toteutumisen arvioidaan vaikuttavan Enersensen liikevoittoon vuoteen 2025 mennessä yhteensä noin 20–40 miljoonaa euroa.

Yritysjärjestelyillä on toteutuessaan vaikutus myös Enersensen pitkän aikavälin numeerisiin tavoitteisiin, jotka yhtiö tulee Yritysjärjestelyiden toteutuessa päivittämään vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi on strategiassa määritelty (tiedotteet 30.9.2020 ja 25.2.2021) orgaanisesti 300 miljoonan euron liikevaihdon saavuttaminen sekä 10 prosentin kannattavuus (EBITDA) vuoteen 2025 mennessä. Yhtiön tavoitteena on ollut myös nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden osuus liikevaihdosta 50 prosentista 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Enersensen strategia:

Enersensen ydinstrategiana on olla päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja ja päästöttömän yhteiskunnan mahdollistaja kannattavan liiketoiminnan kautta. Enersensen strategia tukee meneillään olevaa yhteiskunnan energiamurrosta, jossa energiatuotanto siirtyy vahvemmin kohti uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät ovat entistä valveutuneempia energiantuotannon vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Yhtiö keskittyy toteuttamaan kasvustrategiaansa kannattavuus edellä. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiön strategiaan kuuluu kasvu yritysostojen kautta. Mahdollisten yritysostokohteiden pääkriteereinä ovat uuden teknologian tai erityisosaamisen hankkiminen, mutta myös strategisten painopistealueiden vahvistaminen. Enersense tulee myös harkitsemaan epäorgaanista kansainvälistä kasvua vahvistaakseen markkina-asemaansa tietyissä kohdemaissa tai laajentuakseen uusille maantieteisiille alueille.

Lisätietoja: 

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja 
Puhelin: +358 44 517 4543 
Sähköposti: 
jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot: 
 
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 
Puhelin: +358 40 043 7515 
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä: 

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle. 

Tilaa