Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Report this content

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 9.11.2021 klo 17.45

Enersense International Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Janne Vertaselta. Ilmoituksen mukaan Janne Vertasen ja tämän määräysvaltayhteisöjen osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli 10 prosenttiin 8.11.2021. Ilmoituksen mukaan liputusvelvollisella ja tämän määräysvaltayhteisöillä on yhteensä 1 344 425 Enersense International Oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,035 prosenttia kaikista Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 10,035 % - 10,035 % 13 397 729
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 9,818 % 9,818 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelajiISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000301585 26 916 1 317 509 0,201 % 9,834 %
A YHTEENSÄ 1 344 425 10,035 %

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Verman Group Oy 9,834 % - 9,834 %
Janne Vertanen 0,201 % - 0,201 %

                                                                             

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, CEO, Enersense International Oyj
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:    

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 400 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle

Tilaa