Enersense International Oyj:n tammi-syyskuun 2021 liiketoimintakatsaus: Ohjeistus ennallaan – tekeminen etenee strategian mukaan

Report this content

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 2.11.2021 klo 12.45

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersense International Oyj:n vuoden 2021 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Enersensen verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.com/sijoittajalle.
 

Heinä-syyskuu 2021
 

• Liikevaihto 58,3 (48,2) miljoonaa euroa, kasvua 21,0 prosenttia

• Käyttökate 2,9 (4,6) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 5,1 (9,6) prosenttia

• Liikevoitto 0,4 (2,8) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 0,7 (5,8) prosenttia

• Tilauskanta vuoden kolmannen neljänneksen lopussa 272,0 miljoonaa euroa

(30.9.2020 160,0 miljoonaa euroa)

• Oikaistu käyttökate 4,4 (4,9) miljoonaa euroa eli 7,5 (10,3) prosenttia liikevaihdosta

• Oikaistu liikevoitto 2,6 (3,5) miljoonaa euroa eli 4,5 (7,2) prosenttia liikevaihdosta

• Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin

lukuihin alkaen elokuusta 2020.
 

Tammi-syyskuu 2021
 

• Liikevaihto 173,2 (79,4) miljoonaa euroa, kasvua 118,1 prosenttia

• Käyttökate 10,5 (6,0) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 6,0 (7,6) prosenttia

• Liikevoitto 2,8 (3,6) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 1,6 (4,5) prosenttia

• Oikaistu käyttökate 11,7 (6,3) miljoonaa euroa eli 6,8 (8,0) prosenttia liikevaihdosta

• Oikaistu liikevoitto 6,1 (4,3) miljoonaa euroa eli 3,5 (5,4) prosenttia liikevaihdosta

• Osakekohtainen tulos 0,07 (0,32) euroa

• Osakkeiden lukumäärä 13 397 729 kpl (30.9.2021)

• Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin

lukuihin alkaen elokuusta 2020.
 

Tunnuslukuja

1. 7. – 30. 9. 2021 1. 7. – 30. 9. 2020 1. 1. – 30. 9. 2021 1. 1. – 30. 9. 2020 1. 1. – 31. 12. 2020
Liikevaihto (1000 EUR) 58 271 48 168 173 200 79 407 147 460
Käyttökate (1000 EUR) 2 948 4 619 10 451 6 024 9 775
Käyttökate % 5,1 9,6 6,0 7,6 6,5
Oikaistu käyttökate (1000 EUR) *) 4 353 4 938 11 734 6 342 11 510
Oikaistu käyttökate % *) 7,5 10,3 6,8 8,0 7,8
Liikevoitto (1000 EUR) 388 2 788 2 787 3 568 4 780
Liikevoitto % 0,7 5,8 1,6 4,5 3,2
Oikaistu liikevoitto (1000 EUR) *) 2 600 3 489 6 138 4 269 7 474
Oikaistu liikevoitto % *) 4,5 7,2 3,5 5,4 5,1
Kauden tulos (1000 EUR) 33 2 185 624 2 487 2 379
Omavaraisuusaste % 37,0 16,6 37,0 16,6 15,7
Nettovelkaantumisaste % -4,7 106,1 -4,7 106,1 52,3
Oman pääoman tuotto % 0,1 16,9 1,9 19,4 19,3
Osakekohtainen tulos EUR 0,01 0,22 0,07 0,32 0,27
*) Oikaistujen tunnuslukujen täsmäytyslaskelma liitetieto 11
Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.


Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

”Kasvustrategiamme mukaisesti haemme kasvua sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti ja näissä molemmissa olemme onnistuneet myös kuluneella katsauskaudella. Empower-integraatio on edennyt suunnitellusti ja yhteinen tekemisemme on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti kaikilla eri osa-alueilla.

Vuonna 2021 tuloksenteko ja liikevaihto jakautuvat edellisvuotta tasaisemmin vuoden toisen, kolmannen ja neljännen kvartaalin välille. Tämä johtuu projektiliiketoiminnan syklisyydestä; projektien aloitukset ja etenemä vaikuttavat siihen, miten liikevaihto ja tulos jakautuvat eri vuosineljännesten välille. Koko vuoden ohjeistus on ennallaan eli liikevaihto 215 – 245 miljoonaa euroa, oikaistu käyttökate 17 – 20 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 8 –11 miljoonaa euroa.

Tilauskantamme on kasvanut vuoden aikana huomattavasti. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 272 miljoonaa euroa, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2020 oli 160 miljoonaa euroa. Kasvua tilauskannassa on tapahtunut 70 prosenttia.

Segmenttiemme tulokset kehittyivät hiljaisen heinäkuun jälkeen katsauskaudella kohtalaisesti. Smart Industryn tarjouskannan kasvu ennakoi kysynnän jatkuvan edelleen hyvänä. Power-segmentissä tilauskanta pieneni suhteessa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Olemme pitäneet kannattavuustavoitteestamme kiinni, ja Power-segmentin käyttökate on parantunut noin 500 prosenttia vuoden 2020 kolmanteen kvartaaliin verrattuna. Connectivity-segmentissä kysyntä on hieman viime vuoden tasoa jäljessä. International Operations -segmentin liikevaihto kasvoi verrattuna alkuvuoteen, mikä johtui hyvästä tilauskannasta ja kausivaihtelusta Baltian maissa. 

Kesäkuisen päälistasiirtymän jälkeen olemme jatkaneet kasvustrategiamme toteuttamista ja lokakuun alussa ostimme merituulivoimaan erikoistuneen Pori Offshore Constructions Oy:n osakekannan. Samalla Enersense laajeni uusiutuvan energian tuotantoprojektien arvoketjussa asennuspalveluista kokonaistoimittajaksi. Pori Offshore Constructionsilla on merkittävää osaamista merituulivoimaan liittyvien projektien toteutuksesta, ja Enersenselle se tarjoaa kokonaan uuden liiketoimintamahdollisuuden. EU:n avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian strategian toteuttamiseksi tarvitaan lähes 800 miljardin euron investoinnit vuoteen 2050 mennessä.

Jo toteutetut yrityskaupat sekä strategiamme mukaiset suunnitelmat epäorgaanisesta kasvusta vaativat organisaatioltamme paljon esimerkiksi ajantasaisten, yhdenmukaisten ja skaalautuvien järjestelmien osalta. Käynnistimmekin kolmannen vuosineljänneksen aikana laajan toiminnanohjausjärjestelmän ERP-uudistusprojektin. 

Osaavalla ja innostuneella henkilökunnalla on keskeinen merkitys yhtiömme menestykseen ja kehitysmahdollisuuksiin. Kolmannen vuosineljänneksen aikana olemme saaneet johtoryhmäämme osaamistamme vahvistamaan kaksi uutta jäsentä. Mikko Jaskari aloitti 2.8.2021 Enersensen talousjohtajana ja Hanna Reijonen 6.9.2021 henkilöstöjohtajana. Connectivity-segmentin johtaja Anna Lindén jäi elokuussa pois yhtiön palveluksesta, ja Connectivity-segmentin vt. johtajana toimii tällä hetkellä oman työnsä ohella Power-segmentin johtaja Juha Silvola.

Energiamurros ja päästöttömien energiaratkaisujen hyödyntäminen etenevät Suomessa ja globaalisti vauhdilla ja monella rintamalla. Laajan palveluvalikoiman Enersensellä on tässä paljon mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.”
 

Pori 2.11.2021
Enersense International Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti:
jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti:
tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 400 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.