Enersense International Oyj:n tammi-syyskuun 2022 liiketoimintakatsaus: Tilauskanta vahvistui merkittävästi

Report this content

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 28.10.2022 klo 12.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersense International Oyj:n vuoden 2022 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksesta. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen taloustiedot ovat tilintarkastamattomia. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Enersensen verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.com/sijoittajalle.

HEINÄ–SYYSKUU 2022

• Liikevaihto oli 64,4 (58,3) miljoonaa euroa, kasvua 10,5 %.

• Käyttökate oli 4,0 (2,9) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 6,3 (5,1) %.

• Oikaistu käyttökate oli 4,3 (4,4) miljoonaa euroa eli 6,6 (7,5) % liikevaihdosta.

• Liikevoitto oli 1,9 (0,4) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 3,0 (0,7) %.

• Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,01) euroa.

TAMMI–SYYSKUU 2022

• Liikevaihto oli 178,0 (173,2) miljoonaa euroa, kasvua 2,8 %.

• Käyttökate oli 8,8 (10,5) miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 5,0 (6,0) %.

• Oikaistu käyttökate oli 9,3 (11,7) miljoonaa euroa eli 5,2 (6,8) % liikevaihdosta.

• Liikevoitto oli 2,4 (2,8) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli 1,3 (1,6) %.

• Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,11 (0,07) euroa.

• Tilauskanta oli syyskuun lopussa 385 (272) miljoonaa euroa.

• Enersense tiedotti 31.8. sopineensa laajasta 4 + 2 + 2 -vuoden strategisesta käyttö- ja kunnossapitotehtävien yhteistyöstä Helen Oy:n kanssa. Hankinnan enimmäismäärä optioineen on 200 miljoonaa euroa, josta 100 miljoonaa euroa on kirjattu kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan.

• Enersense tiedotti 23.9. allekirjoittaneensa yhtiön toiseksi suurimman osakkeenomistajan MBÅ Invest Oy:n kanssa yhdistymissopimuksen, jonka perusteella MBÅ Invest sulautuu Enersenseen.

Katsauskauden jälkeen:

• Enersense tiedotti 11.10.2022, että Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt liikkeen luovutuksen, jossa Helen Oy:n tietyt käyttö- ja kunnossapitopalvelut siirtyvät Enersenselle.

• Enersense tiedotti 20.10.2022 tarkentaneensa kasvustrategiansa fokusalueita ja nostavansa päästöttömän liikenteen maa- ja merituulivoiman sekä aurinkoenergian rinnalle. Strategian tarkennettu fokus tukee yhtiön pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita, jotka säilyvät ennallaan.

OHJEISTUS TILIKAUDELLE 2022

Enersense toistaa aiemman taloudellisen ohjeistuksen:

Yhtiön taloudellisen ohjeistuksen mukaan liikevaihdon ennakoidaan olevan 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 6–12 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Tunnuslukuja
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen:

"Haasteellisen alkuvuoden jälkeen on ilo todeta, että heinä–syyskuussa lähes kaikki segmenttimme paransivat käyttökatettaan ja myös konsernin liikevoitto parani sekä vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon että toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Lisäksi tilauskantamme ja yhtiön kassatilanne vahvistuivat.

Enersensen tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi 178 (173) miljoonaan euroon, mikä on 2,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 vastaavalla ajanjaksolla. Liikevaihto kasvoi kaikissa muissa paitsi Smart Industry -segmentissä, jossa volyymit ovat olleet laskussa Olkiluoto 3 -projektin valmistuessa. Heikon alkuvuoden vuoksi katsauskauden kumulatiivinen käyttökate jäi alle vuoden 2021 tason. Käyttökate laski 15,4 prosenttia ja oli 8,8 (10,5) miljoonaa euroa.

Tähän kokonaisuuteen on tässä poikkeuksellisessa maailmanajassa syytä olla varsin tyytyväinen. Onnistuimme hyvin useiden projektien hinnoittelussa sekä toteutuksessa ja lisäksi inflaation noustessa voimakkaasti onnistuimme myös neuvottelemaan useiden asiakkaidemme kanssa materiaalien hinnankorotuksista jo voimassa oleviin ja uusiin sopimuksiin.

Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta tilauskantamme on kehittynyt kuluvana vuonna vakaasti. Kolmannella vuosineljänneksellä tilauskanta vahvistui merkittävästi ja oli syyskuun lopussa 385 (272) miljoonaa euroa. Smart Industry -segmentissämme on vuoden 2022 aikana tehty kovaa työtä rakentamalla pohjaa tulevalle kasvulle, esimerkkeinä Enersense Offshoren ylösajo sekä sopimus kahden uuden matkustaja-autolautan varustelutöistä Rauman telakalla TT-Line Companylle. Smart Industry -segmentin tilauskantaan kirjattiin kolmannella vuosineljänneksellä energiayhtiö Helenin kanssa tekemämme laaja, laitosten sekä verkkojen käyttö- ja kunnossapitotehtävien strateginen yhteistyösopimus. Sekä Enersensen että Helenin strategisena tavoitteena on olla keskeisesti mukana vihreässä siirtymässä, ja tämän sopimuksen myötä pystymme omalta osaltamme mahdollistamaan Helenin visiota olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Toivotamme myös Heleniltä siirtyvät käyttö- ja kunnossapitotehtävien ammattilaiset lämpimästi tervetulleiksi Enersenselle!

Katsauskauden päättymisen jälkeen kerroimme, että olemme tarkentaneet kasvustrategiamme fokusalueita nostamalla päästöttömän liikenteen maa- ja merituulivoiman sekä aurinkoenergian rinnalle ja haemme siinä uutta liiketoimintaa muun muassa sähköisen liikenteen latausratkaisuista. Tavoitteenamme päästöttömän liikenteen sektorilla on arvoketjulaajentuminen latauslaiteratkaisuja tarjoavien yritysten asentaja- ja huoltokumppanista myös latauslaitteiden valmistajaksi, minkä uskomme tarjoavan meille merkittävää kasvupotentiaalia. Samassa yhteydessä kerroimme allekirjoittaneemme sopimuksen, jolla ostamme suomalaisen sähköautojen pika- ja suurteholatausasemia valmistavan kasvuyrityksen Unified Chargers Oy:n. Yritysjärjestelyn toteutuessa Enersense pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaisesti edistyksellisiä ja räätälöitäviä latausratkaisuja julkisiin kohteisiin ja raskaan liikenteen tarpeisiin sekä älykkäitä palveluita latausasemaoperointiin.

Jatkamme määrätietoisesti myös kohti tavoitettamme edetä omaan energiantuotantoon, jossa tavoitteenamme on rakentaa 600 MW maatuulivoimaa ja 100 MW aurinkovoimaa vuoteen 2027 mennessä. Maatuulivoiman osalta keskeisessä roolissa on tytäryhtiömme Megatuuli Oy. Sen nykyinen 3000 MW:n maatuulivoimahankesalkku mahdollistaa oman energiantuotannon kehittämisen. Megatuulen hankkeista tällä hetkellä esiselvitysvaiheessa on 2000 MW ja lupa-, maankäyttö- ja YVA-vaiheessa 1000 MW. Alamme raportoida tätä hankeportfolion kehitystä jatkossa puolivuosittain osana säännöllistä H1- ja H2-taloudellista raportointia.

Kasvustrategiamme ytimessä on uuden liiketoiminnan hakeminen maa- ja merituulivoimasta, aurinkoenergiasta sekä päästöttömästä liikenteestä. Perusliiketoimintamme kustannustehokkuus ja kannattava kasvu ovat meille kuitenkin vähintään yhtä tärkeitä. Olenkin erityisen ilahtunut siitä, kuinka olemme pystyneet kehittämään toimintaamme jatkuvasti ja johdonmukaisesti kaikilla sektoreilla kohti parhaita käytäntöjä. On positiivista nähdä, kuinka uudet toimintatavat ovat tuottaneet jo onnistumisia laajalti ja sisäinen kehitystyö yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu edelleen yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa.

Syyskuussa tiedotimme yhdistymissopimuksesta, jonka perusteella yhtiön toiseksi suurin omistaja MBÅ Invest sulautuu Enersenseen. Enersensen hallitus on kutsunut koolle 10.11.2022 ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka asialistalla ovat mm. Enersense International Oyj:n ja MBÅ Invest Oy:n yhdistymiseen liittyvät päätökset. Sulautumisen tarkoituksena on lisätä omistuksen ja hallinnoinnin läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä yksinkertaistaa Enersensen omistusrakennetta. Järjestelyn myötä MBÅ Investin omistus tulee paremmin esille ja avaa myös johtohenkilöiden todellisen omistuksen yhtiössä. Järjestely myös sitouttaa johtoa pitkäaikaisten osakkeiden luovutusrajoitusten myötä. Välillisen omistuksen poistamisen on myös tarkoitus parantaa Enersensen osakkeiden likviditeettiä."

Pori, 28.10.2022
Enersense International Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Lyhyesti yhtiöstä: 

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.