Enersense mukaan European Clean Hydrogen Allianceen

Report this content

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 4.3.2021 klo 13.00

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj on liittynyt vetytaloutta edistävään European Clean Hydrogen Allianceen. Vetyhankkeen tavoitteena on vauhdittaa teollisuuden siirtymää puhtaan vedyn tuotantoon ja käyttöön sekä vedyn uusien käyttökohteiden kehittämistä.

“Vedyllä tulee olemaan rooli energiamurroksessa ja energian varastoinnissa. Haluamme olla mukana vetyhankkeiden rakentamisessa ja näemme tässä mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

EU:n vetyhanke pyrkii kunnianhimoiseen vetyteknologian käyttöönottoon vuoteen 2030 mennessä yhdistämällä uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn tuotannon, teollisuuden, liikkuvuuden ja muiden alojen kysynnän sekä vedyn siirron ja jakelun. Allianssin avulla EU haluaa tukea sitoutumistaan hiilidioksidineutraalisuuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä.

Lisätietoja:Jussi Holopainen, CEO, Enersense International Oyj
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä: Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta https://enersense.com

Avainsanat:

Tilaa