Enersense on tehnyt sopimuksen liettualaisen Litgrid AB:n kanssa Jurbarkas–Bitėnai-voimajohtojen uusimisesta

Report this content

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 23.3.2021 klo 11.45 

Päästöttömiä energiaratkaisuja toteuttavan Enersense International Oyj:n liettualainen tytäryhtiö, Empower-Fidelitas UAB, on allekirjoittanut sopimuksen Liettuan kantaverkkoyhtiö Litgrid AB:n kanssa. Sopimus koskee Jurbarkasin ja Bitėnain välisen 330 kV:n voimajohdon uudistamista.

Sopimuksen kokonaisarvo on 12,3 M€ ja projektin odotetaan valmistuvan maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Projekti sisältää valmistelu- ja suunnittelutyöt, vanhan olemassa olevan voimajohdon purkamisen sekä 45 kilometriä pitkän uuden voimajohdon rakentamisen. Empower-Fidelitas ja Enersensen virolainen tytäryhtiö Empower AS vastaavat projektin toteuttamisesta yhdessä.

Enersensen International Operations -liiketoiminnan johtaja Margus Veensalu näkee yrityksen vahvan osaamisen keskeisenä tekijänä projektin toteuttamisessa. ”Enersensellä on kymmenien vuosien kokemus voimajohtojen rakentamisesta ja olemme mukana vastaavassa projektissa myös Virossa. On hienoa, että osaamistamme arvostetaan ja voimme toteuttaa vaativia projekteja sekä toimia vastuullisena kumppanina asiakkaillemme ”, Veensalu kertoo.

”Energiamurros tulee kasvattamaan sähkön kysyntää ja käyttöä merkittävästi tulevina vuosina. Meillä on pitkä yhteinen historia useiden maiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Yhdessä varmistamme, että toimivista yhteyksistä energiamurros ei jää kiinni”, kertoo Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Jurbarkas–Bitėnaiin välisen voimajohdon uudistaminen on tärkeä osa kokonaishanketta, jossa Itämeren alueen sähköverkkoja liitetään Manner-Euroopan sähköverkkoon.

Nyt sovitulla yhteistyöllä ei ole vaikutusta yhtiön aiemmin antamaan tulosohjeistukseen.
 

Lisätietoja:
Margus Veensalu, EVP, International Operations, Enersense International Oyj
Puhelin: +372 50 96 969
Sähköposti: margus.veensalu@empower.ee

Jussi Holopainen, CEO, Enersense International Oyj
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: +358 50 520 4098

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 400 437 515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:
Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiön sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta https://enersense.com/fi/sijoittajalle/

Tilaa