Enersense on valittu pääurakoitsijaksi Fingridin Arkkukallion sähköasemaprojektiin

Report this content

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 17.11.2021 klo 13.30

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Power-liiketoimintaan kuuluva tytäryhtiö Empower PN Oy on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Arkkukallion sähköasemaurakan.

Länsirannikolle lähelle Kristiinankaupunkia rakennettava uusi Arkkukallion 400/110 kV:n sähköasema mahdollistaa lähialueelle suunnitteilla olevien uusien tuulivoimapuistojen liittämisen kantaverkkoon jopa 1 000 MW:n liittymiskapasiteetilla. Projekti työllistää Enersenseä arviolta kahden vuoden ajan, ja sen valmistelut alkavat välittömästi. Urakan arvo on noin 14 miljoonaa euroa.

”Arkkukallion sähköasema on merkittävä tuulivoiman liityntäpiste. Sähköasema on osa Turusta Keminmaalle ulottuvaa Rannikkolinjaa. Rannikkolinja on voimajohtolinja, joka osaltaan varmistaa Suomen pysymisen yhtenä sähkön hinta-alueena. Voimajohdon kautta siirretään tuulivoimalla tuotettua sähköä edelleen suuren sähkönkysynnän alueille eteläiseen Suomeen”, kommentoi omaisuudenhallinnasta vastaava johtaja Timo Kiiveri Fingrid Oyj:stä.

Arkkukallion sähköasema on Enersenselle vuoden sisällä jo toinen näin laaja sähköasemaurakka.
”Hanke on meille hieno jatko vaativien 400 kV:n sähköasematoimitusten portfolioon ja vahvistaa asemaamme olla merkittävässä roolissa päästöttömien hankkeiden toteuttamisessa matkalla kohti hiilineutraalia, ympäristöystävällistä yhteiskuntaa”, toteaa Enersensen sähköasemaliiketoiminnan johtaja Antti Keskinen.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.
 

Lisätietoja:
 

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Antti Keskinen, toimialajohtaja, Sähköasemat, Power
Puhelin: +358 44 425 2194
Sähköposti: antti.keskinen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Puhelin: +358 40 0437515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 400 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.

Tilaa