Enersense on voittanut Fingridin tarjouskilpailun koskien Luukkalan sähköaseman uusintaa

Report this content

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 28.10.2021 klo 13.00

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Power-segmenttiin kuuluva tytäryhtiö Empower PN Oy on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Luukkalan sähköaseman uusimista koskevan urakan. Urakkasopimuksen arvo on noin 6 miljoonaa euroa ja hanke on tarkoitus luovuttaa tilaajalle vuoden 2023 lopulla.

Luukkalan sähköasema sijaitsee Etelä-Karjalassa, jossa se vahvistaa kantaverkon yhteyksiä ja muun muassa Lappeenrannan alueen sähkönsiirtoa. Urakassa Luukkalan 110 kV:n sähköaseman avokytkinlaitos muutetaan sisäkytkinlaitokseksi hyödyntäen SF6-vapaata kaasueristeistä GIS-laitteistoa.

”Haluamme toimia suunnannäyttäjänä ympäristöystävällisen teknologian hyödyntämisessä. Uudet innovaatiot mahdollistavat, että voimme luopua ilmastolle haitallisesta SF6-eristekaasusta vaiheittain sähköasemien uusimisten yhteydessä. Hyödynnämme SF6-vapaata teknologiaa jo useammassa hankkeessamme ja kunnianhimoinen tavoitteemme on, että kaikki uudet 110 kV:n GIS-kojeistot edustavat uutta, ympäristöystävällistä eristetekniikkaa vuodesta 2025 lähtien”, toteaa Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri.

Enersenselle hanke on tärkeä, koska siinä hyödynnetään SF6-vapaata kaasueristeistä GIS-kytkinlaitosta.  ”Enersensen strategia on olla merkittävässä roolissa päästöttömien hankkeiden toteuttamisessa matkalla kohti hiilineutraalia, ympäristöystävällistä yhteiskuntaa.  On hienoa päästä toteuttamaan kyseistä hanketta, joka mahdollistaa meille samalla uuden sähköasema-teknologian oppimista ja soveltamista käytäntöön. Hanke on samalla meille päänavaus GIS-teknologialla toteutettaviin sähköasemiin ja mahdollistaa vastaavien, ympäristöystävällisten ratkaisujen tarjoamisen muulle asiakaskunnalle”, toteaa Powerin sähköasemaliiketoiminnan johtaja Antti Keskinen.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Lisätietoa:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Antti Keskinen, toimialajohtaja Sähköasemat, Power
Puhelin: +358 44 425 2194
Sähköposti: antti.keskinen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 400 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.

Tilaa