Enersense päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Report this content

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 4.10.2021 klo 18.00

Enersense International Oyj:n hallitus on 4.10.2021 hyväksynyt päivitetyn tiedonantopolitiikan, jossa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet, joita yhtiö noudattaa viestiessään pääomamarkkinoiden eri osapuolien ja median kanssa.

Keskeinen muutos tiedonantopolitiikassa koskee tilausten ja asiakassopimusten julkistamista pörssitiedotteella. Yhtiö ei ole aiemmin määrittänyt tiedonantopolitiikassaan rajaa, jonka ylittävien tilausten ja asiakassopimusten se katsoo muodostavan yhtiölle tiedonantovelvollisuuden. Jatkossa yhtiö tiedottaa sisäpiiritietona pörssitiedotteella uusista tilauksista tai asiakassopimuksista, kun tilauksen tai asiakassopimuksen odotettu arvo on yli kymmenen prosenttia (10 %) Enersense-konsernin edellisen tilikauden liikevaihdosta tai yhtiö katsoo tilauksen tai asiakassopimuksen olevan muulla perusteella olennainen tai strategisesti merkittävä. Tilausten ja asiakassopimusten olennaisuuden arviointi voidaan suhteuttaa edelliseltä tilikaudelta julkaistuun pro forma -liikevaihtoon, joka on laadittu esimerkiksi yrityskaupan johdosta (kuten vuonna 2020 toteutettu Empower-konsernin osto), kun se on tarkasteluhetkellä tarkoituksenmukaista liiketoiminnan koko huomioiden.

Muutos tiedonantopolitiikassa astuu voimaan välittömästi. Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Lisätietoa:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti:
jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti:
tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 200 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.

Tilaa

Liitteet & linkit