• news.cision.com/
  • Enersense International Oyj/
  • Enersense päivittää vuoden 2021 tulosohjeistustaan: konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan ylittävän 19 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 11 miljoonaa euroa

Enersense päivittää vuoden 2021 tulosohjeistustaan: konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan ylittävän 19 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 11 miljoonaa euroa

Report this content

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 22.12.2021 klo 19.30

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj päivittää 6.5.2021 julkaisemaansa ohjeistusta vuodelle 2021 oikaistun käyttökatteen osalta, jonka yhtiö arvioi nyt ylittävän 19 miljoonaa euroa. Samaan aikaan yhtiö nostaa ohjeistustaan oikaistun liikevoiton osalta, jonka yhtiö arvioi nyt ylittävän 11 miljoonaa euroa.

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2021:

  • Liikevaihto: 215–245 miljoonaa euroa
  • Oikaistu käyttökate: yli 19 miljoonaa euroa
  • Oikaistu liikevoitto: yli 11 miljoonaa euroa

Aiempi ohjeistus julkaistu 6.5.2021:

  • Liikevaihto: 215–245 miljoonaa euroa
  • Oikaistu käyttökate: 17–20 miljoonaa euroa
  • Oikaistu liikevoitto: 8–11 miljoonaa euroa

Enersense osti 4.10.2021 toteutetulla kaupalla merituulivoimaan erikoistuneen Pori Offshore Constructions Oy:n (nykyinen Enersense Offshore Oy) osakekannan. Osakekannan peruskauppahinta oli 1,0 euro, jonka lisäksi mahdollisena lisäkauppahintana maksetaan osuus Enersense Offshore Oy:n vuosien 2022–25 käyttökatteesta (EBITDA) kauppakirjassa sovittujen ehtojen mukaan. Osakekaupan yhteydessä yhtiö toteutti Porin Mäntyluodossa sijaitsevaa maa-aluetta ja rakennuksia koskevan sale and lease back -järjestelyn, jossa se myi kyseisen maa-alueen ja rakennukset Porin kaupungin omistamalle Suisto Kiinteistöt Oy:lle 8,0 miljoonan euron kauppahinnalla ja solmi näitä koskevan viiden vuoden vuokrasopimuksen. Alun perin Enersense arvioi, että kaupalla ei ole vaikutusta vuoden 2021 taloudelliseen ohjeistukseen.

Osana Enersense Offshore Oy:n integraatiota toteutetut yritysoston hankintamenolaskelmaan liittyvät ulkopuolisen tahon arviot Enersense Offshore Oy:n kiinteistöjen sekä kiinteän ja aineettoman omaisuuden arvosta ovat valmistuneet ja osoittavat kaupantekohetkellä tiedossa ollutta korkeampaa arvostusta. Aineeton omaisuus pitää sisällään erityisesti Offshore-tuulivoimaloiden ja SPAR-lauttojen rakentamiseen ja suunnitteluun liittyviä aineettomia oikeuksia kuten teknistä osaamista ja teknologiaa, sertifioituja laatujärjestelmiä, laskentadataa ja muuta dokumentaatiota. Edellä mainitun lisäksi Enersense Offshore Oy:llä on offshore-tuulivoimaloiden perustusteknologiaan liittyen yksi EP-patenttihakemus.

Edellä mainittujen uusien arvostusten seurauksena Enersense päivittää aiempaa ohjeistustaan edellä kuvatulla tavalla.  

Enersensen vuoden 2022 tulosohjeistus julkaistaan arviolta vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana. Toteutuessaan 20.12.2021 julkistetulla Megatuuli Oy:n kaupalla on positiivinen vaikutus ensi vuoden ohjeistukseen. Kaupan toteutumisen ennakkoehtoja ja vaikutusta on kuvattu tarkemmin 20.12.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa. Mahdollisia tulosta rasittavia eriä vuonna 2022 ovat Enersensen vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä käynnistämä laaja toiminnanohjausjärjestelmän uudistusprojekti, jolla tavoitellaan yhtiön operatiivisen tehokkuuden parantumista ja skaalauskyvykkyyttä, sekä Enersense Offshore Oy:n liiketoiminnan integraatio- ja kehitysprosessi, jonka odotetaan parantavan Enersense Offshore Oy:n liiketoiminnan kannattavuutta vuoden 2023 aikana.

Seuraava taloudellinen raportti:

Enersense julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen 28.2.2022.

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja 
Puhelin: +358 44 517 4543 
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com
 
Mediayhteydenotot: 
 
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 
Puhelin: +358 40 043 7515 
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle

Tilaa