Enersense rakensi tulevaisuutta vuonna 2018 – taloudellinen kehitys jäi tavoitteista

Report this content

Enersense International Oyj 
Yhtiötiedote 15.3.2019 klo 10.00

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersensen tilinpäätöstiedotteesta 2018. Tilinpäätöstiedote (tilintarkastettu) kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös Enersensen verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajat.


1.7.-31.12.2018 pääkohdat

 • Liikevaihto 22,0 miljoonaa euroa (1.7.-31.12.2017: 26,8M), muutos -18,0%
 • Käyttökate -1,5 miljoonaa euroa (0,7)
 • Käyttökatemarginaali -7,0% (2,6%)
 • Liikevoitto -1,8 miljoonaa euroa (0,6)
 • Liikevoittoprosentti -8,0% (2,2%)
 • Enersense perusti tytäryhtiöt Ranskaan ja Saksaan
 • Enersense International Oyj osti Värväämö Oy:n koko osakekannan
 • Enersense allekirjoitti sopimuksen laivan pintakäsittelyprojektista Helsingin telakalla
 • Enersense tehosti toimintaansa ja aloitti yt-neuvottelut
 • Enersense julkaisi E-Sense Core -ohjelmistoalustan
 • Enersense allekirjoitti ensimmäisen projektisopimuksensa Saksassa

1.1.-31.12.2018 pääkohdat

 • Liikevaihto 47,4 miljoonaa euroa (1.1.-31.12.2017: 47,0M) 0,7%
 • Käyttökate -1,3 miljoonaa euroa (1,9)
 • Käyttökatemarginaali -2,7% (4,1%)
 • Liikevoitto -1,7 miljoonaa euroa (1,7)
 • Liikevoittoprosentti -3,5% (3,7%)
 • Osakekohtainen tulos -0,24 euroa
 • Osakkeiden lukumäärä 31.12.2018 oli 5 947 729 kpl
 • Enersense perusti tytäryhtiöt Turkkiin, Ranskaan ja Saksaan
 • Enersense International Oyj osti Värväämö Oy:n koko osakekannan
 • Tilikauden tulokseen vaikuttivat pääasiassa liiketoimintakaupan myötä tullut tappiollinen sopimus ja organisaation muutostoimenpiteet
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2018


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat lyhyesti

 • Värväämö Oy:n toimitusjohtaja Joonas Palosaari nimettiin Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäseneksi
 • Enersense antoi 31.1.2019 negatiivisen tulosvaroituksen vuodesta 2018. Tulosvaroitus perustui arvioon, jonka mukaan vuoden 2018 liikevaihdon ja käyttökatteen ennakoitiin jäävän odotettua huonommalle tasolle
 • Käyttökatteen tason aiempi arvio on täsmentynyt tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä koskien edelleen riidanalaista ja jo päättynyttä meriteollisuuden sopimusta, sekä muutoin realisoituneita luottotappioita
 • Enersensen uudet allekirjoitetut kaksi sopimusta kasvattavat Enersensen työntekijämäärän Ranskassa suunniteltua nopeammin
 • Enersensen tytäryhtiö Turkissa on allekirjoittanut turkkilaisen yhtiön kanssa aiesopimuksen, jolla tavoitellaan Turkissa käynnistyviä suurhankkeita
 • YT-neuvottelut päättyivät tammikuussa


Keskeiset tunnusluvut

KESKEISET TUNNUSLUVUT         7-12/2018      7-12/2017      Muutos%      1-12/2018      1-12/2017      Muutos%
Liikevaihto (1000 EUR) 21 991 26 827 -18,0 % 47 355 47 036 0,7 %
Käyttökate (1000 EUR) -1 536 698 -320,1 % -1 297 1 944 -166,7 %
Käyttökate % -7,0 % 2,6 % -9,6 % -2,7% 4,1% -6,8 %
Liikevoitto -1 764 581 -404,0 % -1 673 1 728 -196,8 %
Liikevoitto % -8,0 % 2,2 % -10,2 % -3,5 % 3,7 % -7,2 %
Kauden tulos (1000 EUR) -1 428 228 -726,3 % -1 937 995 -294,7 %
Oikaistu tulos * -727 228 -418,9 % -1 236 995 -224,2 %
Omavaraisuusaste % ** 46,3 % 19,0 %
Nettovelkaantumisaste % -5,3 % 80,9 %
Oman pääoman tuotto% -32,7 % 30,3 %
Osakkeiden lukumäärä 5 947 729 4 529 294 31,3% 5 947 729 4 529 294
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos EUR -0,24 0,22 -209,1 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 727 662 9,8 %

*Oikaistussa tuloksessa on huomioitu listautumiskulut ajalta 1-12/2018 (yhteensä 701 tuhatta euroa)
**Omavaraisuusasteen tunnuslukua laskettaessa ei vähemmistöosuutta huomioida, jos vähemmistöosuus on negatiivinen

Enersense International Oyj esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun, oikaistun tuloksen, jossa ollaan huomioitu rahoituskuluihin kirjatut listautumiskulut, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

Vuosien 2017 ja 2018 tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastettu. Vuosipuoliskojen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
(tuhatta euroa)

7-12/2018 7-12/2017 Muutos EUR Muutos % 1-12/2018 1-12/2017 Muutos EUR Muutos %

Resurssit


17 275

22 192

-4 917

-22,2 %

37 109

39 351

-2 242

-5,7 %
Digitaaliset ratkaisut ja palvelut
351

665

-315

-47,4 %

1 015

1 319

-304

-23,0 %
Suunnittelu ja tuotanto
4 349

3 935

+414

+10,5 %

9 212

6 316

2 896

45,8 %
Enersensen toimitusjohtajan Jussi Holopaisen kommentit

"Vuonna 2018 rakensimme tulevaisuutta. Taloudelliseen kehitykseemme vaikuttivat suurasiakasprojektiemme ajoitukset sekä kertaluontoiset kulut, jotka laskivat taloudellista tulostamme.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihtomme kehittyi odotetusti, sillä kasvua oli 25,5 %. Toisella vuosipuoliskolla odotuksemme kasvusta jäi toteutumatta mm. suurkohteemme Olkiluoto 3:n resurssitarpeen ennakoitua nopeammasta vähenemisestä loppuvuoden aikana. Vielä vuoden 2018 alussa 2/3 yhtiömme liikevaihdosta koostui OL3-hankkeesta, vuoden lopulla osuus oli alle 1/3.

Kokonaisuudessaan olemme kyenneet vastaaman tähän merkittävään murrokseen olosuhteisiin nähden hyvin.

Olemme päässeet mukaan uusiin projekteihin, jotka korvaavat OL3-projektin supistumista. Suurprojekteissa aloittaminen ja päättäminen aiheuttavat lisäkustannuksia verrattuna projektin aikaiseen kustannusrakenteeseen. Suurprojektien etu on niiden pitkäkestoinen positiivinen vaikutus liiketoiminnallemme.

Olemme tyytyväisiä siihen, miten onnistuimme strategiamme toteuttamisessa vuonna 2018. Katsauskauden aikana tehdyt investoinnit ja organisaatiomuokkaukset rasittivat kuitenkin taloudellista tulostamme.

Toteutimme alkuvuonna 2018 liiketoimintakaupan, jolla pääsimme mukaan erityisesti meriteollisuuden pintakäsittelyprojekteihin. Liiketoimintakaupan myötä saimme tarpeellisia asiakasreferenssejä Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminta-alueen kansainvälistymistä varten.

Liiketoimintakauppa sisälsi Turun telakan laivaprojektiin liittyvän sopimuksen, joka osoittautui meille ennakoitua kannattamattomammaksi ja heikensi merkittävästi taloudellista tulostamme. Sopimus neuvoteltiin päättymään vuoden 2018 loppuun. Tilinpäätöshetkellä yrityksen johto on varovaisuuden periaatetta noudattaen kirjannut alas riidanalaisia saamisia, joiden käsittely on vielä kesken.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla muodostui kertaluontoisia kuluja listautumisesta Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalle. Osakeannissa hankituilla varoilla ostimme muun muassa lokakuussa kasvuyhtiö Värväämö Oy:n, jolla vahvistimme asemaamme rakennusalan työvoimaresursoijana Suomessa. Värväämön vaikutukset Enersensen liikevaihtoon ja muihin talouslukuihin kohdistuivat vain vuoden 2018 kahteen viimeiseen kuukauteen.   

Strategian mukaisesti Enersense etabloitui Eurooppaan uusille markkinoille vuonna 2018, josta aiheutui meille kertaluontoisia kuluja. Perustimme tytäryhtiöt Turkkiin, Saksaan ja Ranskaan. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla aloitimme toiminnan Ranskassa ydinvoimalaprojektissa ja Saksassa käynnistyi laivalohkojen varustelutyö. Erityisesti Ranskan ja Saksan toimintojen odotamme kasvavan merkittävästi vuoden 2019 kuluessa. Turkissa tavoitteemme on päästä mukaan muun muassa Akkuyu-ydinvoimalahankkeeseen. Lisäksi Norjassa saimme liikkeelle toiminnan vuoden 2018 aikana.

Alkuvuonna 2018 organisoimme uudelleen palvelukonseptimme kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Lisäksi uudistimme ja vahvistimme sekä myynnin että taloushallinnon organisaatioita. Vuoden lopulla sopeutimme yt-neuvottelujen tuloksena koko hallintohenkilöstömme vastaamaan nykytarvetta. Joulukuussa julkistimme seuraavan sukupolven ohjelmistoalustan E-Sense Core:n, jonka rakentamiseen olemme taloudellisesti investoineet muutaman vuoden ajan.

Ennakoimme liikevaihtomme palautuvan kasvu-uralle ja käyttökatteen paranevan käynnissä olevien liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden seurauksena."Vuoden 2019 näkymät

Enersensen liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2019. Tähän vaikuttavat erityisesti suotuisan markkinatilanneen jatkuminen henkilöstöpalveluiden tarpeiden osalta yhtiön strategisilla asiakastoimialoilla, Värväämö Oy:n vaikutukset koko vuoden ajalta sekä kansainvälisten hankkeiden eteneminen yhtiön eri liiketoiminta-alueilla.
Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098


LIITTEET

 • Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018, Enersense International Oyj
 • Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2018, Enersense International Oyj


Lyhyesti Yhtiöstä

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 47 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2018 aikana keskimäärin 662 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat