Enersensen hallitus perusti tarkastusvaliokunnan

Report this content

Enersense International Oyj 
Yhtiötiedote 29.1.2021 klo 17.15

Enersense International Oyj:n hallitus päätti 29.1.2021 perustaa hallituksen tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi on valittu Sari Helander (puheenjohtaja), Markku Kankaala ja Petri Suokas. 

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on muun muassa seuraavien yhtiön taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvien tehtävien valmistelu hallitusta varten: 

  • taloudellisten raportointijärjestelmien ja prosessien seuranta ja arviointi 

  • sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta ja arviointi 

  • tilintarkastajan pätevyyden ja riippumattomuuden sekä erityisesti tämän harjoittaman muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista koskeva seuranta ja arviointi 

  • yhtiön tilintarkastuksen seuranta 

  • yhtiön tilintarkastajan valinnan valmistelu 

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on vahva asiantuntemus ottaen huomioon yllä esitellyt valiokunnan vastuualueet ja tilintarkastusta koskevat tehtävät. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja yksi jäsen on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja: 

Jussi Holopainen, CEO, Enersense International Oyj 
Puhelin: 044 517 4543 
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy 
Puhelin: 050 520 4098 

 

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta enersense.com

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja
jussi.holopainen@enersense.com

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta enersense.com

Tilaa