Enersensen sijoitus P2X:ään on toteutunut

Report this content

Enersense International Oyj 
Pörssitiedote, 14.2.2022 klo 21.05

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj (”Enersense”) tiedotti 8.12.2021 allekirjoittaneensa sopimuksen 13–18 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta vihreän vedyn tuottajayhtiöön P2X Solutions Oy:öön (”P2X”). Enersense tiedotti edelleen 31.1.2022, että sijoituksen määräksi on vahvistunut 13 miljoonaa euroa, jonka perusteella Enersensen omistusosuus P2X:stä olisi mahdollisten optioiden jälkeen noin 16,3 prosenttia.  

Sijoitusjärjestelyn ennakkoehdot ovat täyttyneet ja Enersensen sijoitus P2X:ään on toteutunut P2X:n toteuttamassa suunnatussa osakeannissa tänään. Sijoitus maksetaan käteisellä kolmessa erässä lokakuuhun 2022 mennessä ja rahoitetaan Enersensen kassavaroilla. 

Toimitusjohtaja, Jussi Holopainen, Enersense International Oyj: 

”Sijoitus P2X:ään tukee vahvasti Enersensen strategiaa. Tuulivoima ja vihreän vedyn tuotanto linkittyvät voimakkaasti yhteen, ja Enersensellä on vahvaa osaamista koko arvoketjussa. Vedyllä pystytään paitsi korvaamaan fossiilisia polttoaineita, myös mahdollistamaan puhtaan energian, kuten syklisen tuulivoiman, pidempiaikainen varastointi. Vety on meille ja koko Suomelle suuri mahdollisuus, ja vihreän vetymarkkinan luominen on konkreettinen ilmastoteko.” 

Sijoituksen yhteydessä Enersense ja P2X ovat sopineet kumppanuusjärjestelystä, jossa Enersensellä on tiettyjen sijoitussopimuksen mukaisten, muun muassa hinnoitteluun ja laatutasoon liittyvien, edellytysten täyttyessä ensisijaisen kumppanin asema P2X:n Harjavaltaan rakennettavan Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakennusvaiheen töissä sekä laitoksen valmistuttua sen kunnossapidon ja operoinnin tehtävissä. Yhteistyön arvon arvioidaan olevan noin 7–8 miljoonaa euroa ja se jakautuu pääosin vuosille 2022–2024 jatkuen kunnossapidon ja operoinnin osalta. Ensisijainen kumppanuus koskee mainittujen edellytysten täyttyessä myös P2X:n mahdollisia muita tulevia hankkeita, joiden osalta sopimus kumppanuudesta on solmittu kolmeksi vuodeksi. Osapuolet neuvottelevat yhteistyön tarkemmista ehdoista ja toteutuksesta kevään 2022 aikana.     

Sijoitus- ja yhteistyöjärjestelyä, sen ehtoja sekä järjestelyn lähipiiriluonnetta on kuvattu tarkemmin Enersensen 8.12.2021 julkaisemassa pörssitiedotteessa. 

Lisätietoja:   

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja   
Puhelin: +358 44 517 4543   
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:   

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja   
Puhelin: +358 40 043 7515   
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:   

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle

Tilaa