Kilpailuviranomainen on hyväksynyt liikkeen luovutuksen liittyen Enersensen ja Helenin käyttö- ja kunnossapitopalveluiden strategiseen yhteistyöhön

Report this content

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 11.10.2022 klo 17.00

Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään hyväksynyt liikkeen luovutuksen, jossa Helen Oy:n tietyt käyttö- ja kunnossapitopalvelut siirtyvät Enersenselle. Järjestelyn yhteydessä on sovittu palvelusopimuksesta, jonka perusteella Helen ostaa kyseiset palvelut jatkossa Enersense International Oyj:n Smart Industry -liiketoiminta-alueeseen kuuluvalta Enersense IN Oy:ltä. Sopimuksen on määrä astua voimaan 1.11.2022.

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj tiedotti 31.8.2022 sopineensa erityisalojen hankintalain alaisen julkisen kilpailutuksen jälkeen energiayhtiö Helen Oy:n kanssa yritysjärjestelystä, johon liittyy laaja laitosten sekä verkkojen käyttö- ja kunnossapitotehtävien strateginen yhteistyö. Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta, jonka jälkeen yhteistyötä on mahdollista jatkaa vielä kahdella kaksivuotisella optiolla. Hankinnan enimmäismäärä optioineen sopimuskaudella on 200 miljoonaa euroa.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Lyhyesti yhtiöstä: 

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.

Tilaa