Muutos Enersensen kaupankäynnin kohteena olevassa osakkeiden määrässä

Report this content

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 24.4.2019 klo 09.00

Enersense International Oyj:n 31.10.2018 Värväämö Oy:n yritysoston yhteydessä järjestetyssä suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskemat osakkeet on tänään otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla. Enersense International laski osakeannissa liikkeeseen Värväämö Oy:n yrityskauppahinnan osan maksamiseksi myyjinä olleiden Värväämö Oy:n omistajien merkittäväksi yhteensä 324 529 kappaletta Enersensen uusia osakkeita.

Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 13.11.2018 ja osakkeiden väliaikaisen osinko-oikeutta koskeneiden rajoitusten vuoksi ne merkittiin väliaikaisina osakkeina merkitsijöiden arvo-osuustileille. Osakkeiden osinko-oikeutta koskeneiden rajoitusten poistumisen 10.4.2019 jälkeen ne on yhdistetty Enersensen nykyiseen osakelajiin ja otettu kaupankäynnin kohteeksi tänään yhdessä muiden yhtiön osakkeiden kanssa. Osakkeet oikeuttavat haltijalleen samat oikeudet Enersensen muiden osakkeiden kanssa muun ohessa yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon tai muuhun varojenjakoon.

Enersense Internationalin Oyj:n kaupparekisteriin merkittyjen ja First North -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrä on yhteensä 5 947 729 kappaletta. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 47,4 miljoonaan euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2018 aikana keskimäärin 727 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Tilaa