Tulosvaroitus – Enersensen vuoden 2018 liikevaihto jää edellisvuoden tasolle ja koko vuoden käyttökate ennakoidusta

Report this content

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 31.1.2019 klo 20.30

Enersense International Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto jää edellisvuoden tasolle. Aiemmin Yhtiö arvioi puolivuosikatsauksessa (H1 2018) liikevaihdon kasvun jatkuvan. Liikevaihdon jääminen ennakoimattomalle tasolle johtuu suurten asiakasprojektien yllättävistä ajoitusmuutoksista.

Meriteollisuudessa yhden kauppasopimuksen arvioita suurempi tappio ja kertaluontoiset kuluerät painoivat vuoden 2018 alustavan ja tilintarkastamattoman käyttökatteen noin 700 tuhatta euroa negatiiviseksi. Huomioitavaa on, että aiemmin puolivuosikatsauksessa (H1 2018) tiedotettu tappiollinen sopimus on päättynyt vuoden 2018 lopussa ja sen negatiivinen vaikutus Yhtiön tulokseen sekä käyttökatteeseen on saatu katkaistua.

Yhtiön odotukset vuodelle 2019 ovat positiiviset. Yhtiön liikevaihdon ennakoidaan palautuvan taas kasvu-uralle viime vuoden loppupuolen suvantovaiheen jälkeen ja käyttökateen paranevan käynnissä olevien liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden seurauksena.

Jussi Holopainen, Enersense International Oyj:n toimitusjohtaja:

"Projektiohjatussa asiakaskentässä projektien aloittamisen ja päättämisen syklisyys on luonteenomaista. Esimerkiksi Olkiluoto 3 -hankkeen merkitys liiketoiminnallemme väheni loppuvuonna ennakoitua nopeammin. Olemme käynnistäneet uusia korvaavia projekteja ulkomailla ja kotimaassa, mutta niiden vaikutus ei ollut vielä 2018 riittävä korvaamaan Olkiluodon hanketta.

Olimme viime vuonna erittäin aktiivisia usealla rintamalla. Esimerkiksi teimme liiketoimintakaupan, listauduimme Nasdaq First North -markkinapaikalle, ostimme Värväämön, perustimme tytäryhtiöt Turkkiin, Saksaan ja Ranskaan, uudistimme liiketoimintarakenteen sekä myynnin ja taloushallinnon organisaatiot. Kannattavuuteemme nämä kaikki vaikuttivat viime vuonna merkittävästi. Meille tuli kertaluontoisia kuluja ennakoitua enemmän, joilla ei ole negatiivisia vaikutuksia vuodelle 2019."

Enersensen tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 julkistetaan 15.3.2019.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä
Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 47 miljoonaan euroon. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 662 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti yli 30 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Tilaa