Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019

Report this content

Enfo Q1: Muutos jatkuu

Osavuosikatsauksen pääkohdat

  • Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 31,3 milj. euroa (32,1). Vastaavat luvut ilman liiketoimintayksikköä Care Transform Karlskrona, jonka Enfo päätti lopettaa 2018, olivat 30,9 milj. euroa (30,3).    
  • Käyttökate (EBITDA) oli tammi-maaliskuussa 1,7 milj. euroa (1,1). Vastaavat luvut ilman liiketoimintayksikköä Care Transform Karlskrona olivat 2,0 milj. euroa (0,9).   
  • Liikevoitto (EBIT) oli tammi-maaliskuussa -0,3 milj. euroa (0,0).
  • Tulos ennen veroja oli tammi-maaliskuussa -0,8 milj. euroa (-0,8).
  • Tammi-maaliskuun tulos oli -1,0 milj. euroa (-1,0).
  • Osakekohtainen tulos oli tammi-maaliskuussa -2,3 euroa (-2,3).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 0,7 milj. euroa (0,2).
  • Enfon palveluksessa oli maaliskuun lopussa yhteensä 908 henkilöä (890).

Enfo rakensi vuonna 2018 kestävää liiketoimintapohjaa ja jatkoi tätä muutostaan vuoden 2019 alussa. Sekä liikevaihto että käyttökate (EBITDA) nousi verrattuna ensimmäiseen neljännekseen vuonna 2018, kun luvuissa ei huomioida liiketoimintayksikköä Care Transform Karlskrona, joka päätettiin ajaa alas loppuvuoden 2018 ja H1/2019 aikana. Tämä viestii, että suunta on oikea. Tammi-maaliskuussa tehtiin toimenpiteitä myynnin ja liiketoimia-alueiden yhteensovittamiseksi sekä Suomessa että Ruotsissa. Markkinat reagoivat myönteisesti vuonna 2018 kehitettyyn tarjoomaan, erityisesti Suomessa. Kannattavuuteen vaikuttivat Karlskronan konesalin sulkemisen odotettua korkeammat kustannukset ja muutokseen liittyvät tehokkuushaasteet eräissä liiketoimintayksiköissä.

Enfon liiketoiminta

Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Enfo kehittää ja ylläpitää datavetoisia ratkaisuja ja palveluita yhdessä asiakkaidensa kanssa ja työllistää noin 900 asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

Näkymät vuodelle 2019

Konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen odotetaan kasvavan vuonna 2019. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hankinnan ja osaamisen hallinnan edistäminen, myynnin ja liiketoiminta-alueiden yhteistyön parantaminen ja operatiivinen tehokkuus yhdessä kehittyneen ohjattavuuden kanssa.

Riskit ja epävarmuustekijät

Kilpailu asiantuntijoista on kasvun kannalta keskeinen tekijä. Lyhyellä aikavälillä merkittävimmät riskit liittyvätkin työntekijöiden rekrytointiin ja tehokkaaseen perehdyttämiseen. Keskeistä lyhyellä aikavälillä on myös sisäinen kyvykkyys osaamisen johtamisen kehittämiseen, ohjattavuutta parantavien työkalujen kehittämiseen sekä uuden tarinan, tarjooman ja rakenteen toteuttamiseen. Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat markkinoiden valmius yhdistää tietovarannot sekä pilveen siirtymisen nopeus.

Toimitusjohtajan katsaus

Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula kommentoi katsauskautta:

“Vuonna 2018 loimme kestävän liiketoimintapohjan yhteisen tarinan ja tarjooman muodossa sekä näitä tukevan rakenteen. Vuonna 2019 siirrymme muutoksemme toiseen vaiheeseen. Ensimmäisellä neljänneksellä sekä liikevaihto että käyttökate (EBITDA) nousi verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2018, kun luvuissa ei huomioida liiketoimintayksikköä Care Transform Karlskrona, jonka päätimme lopettaa vuonna 2018 (alasajo viedään loppuun H1/2019 aikana). Tämä viestii, että olemme oikealla tiellä ja on hieno saavutus huomioiden, että kamppailimme henkilöstön vaihtuvuuden kanssa 2018 etenkin ensimmäisellä puoliskolla.

Tänä vuonna fokuksemme on kannattavuuden nostamisessa asianmukaiselle tasolle. Parannamme kannattavuutta käyttöasteen kasvattamisella, myynnin ja liiketoiminnan johtamisen yhteensovittamisella sekä kohdennetuilla tehostamistoimilla. Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden johtava alustariippumaton integraattori ja kasvattaa täten pilvipalveluihin liittyvää liiketoimintaa. Jatkamme luonnollisesti pyrkimyksiämme olla työpaikka jota rakastaa kaikille nykyisille ja tuleville enfolaisille, sekä ponnisteluja vaihtuvuuden alhaalla pitämiseksi.

Olen voinut ilolla todeta, että markkinat ovat reagoineet myönteisesti monialustaiseen lähestymistapaamme, joka mahdollistaa asiakkaidemme liiketoimintakriittisten ohjelmistojärjestelmien siirtymän digitaaliseen aikakauteen yhdistämällä perinteiset järjestelmät, uudet digitaaliset palvelut sekä moninaiset pilvialustat. Sekä nykyiset että uudet asiakkaat ovat kääntyneet puoleemme, kun he haluavat ottaa kokonaisuuden hallintaansa siirtyessään kohti pilveä. Joulun jälkeen olemme tehneet pelkästään Suomessa uusia sopimuksia 25 miljoonan euron edestä.

Enfon operatiivinen tehokkuus kehittyi suotuisasti vuonna 2018, ja meidän on panostettava tämän kehityksen jatkamiseen. Voimaannutettu organisaatio tarvitsee selkeästi määritellyt tavoitteet, ja selkeät tavoitteet edellyttävät luotettavaa liiketoimintaohjausta. Koska palautimme taloudelliset prosessimme ja työkalumme ulkoiselta kumppanilta takaisin talon sisälle vuonna 2018, tämä kehitys vie aikaa, mutta perustyökalut saadaan käyttöön tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla otamme käyttöön toiminnan hallittavuutta tukevan osaamisen hallintajärjestelmän.

Meillä on yhteensä 16 liiketoimintayksikköä, jotka tekevät suurimmaksi osaksi kelvollista tulosta. Korjasimme isoimmat vuodot viime vuonna, mutta joillakin yksiköillä on yhä haasteita tehokkuuden kanssa, ja meidän on nopeutettava sopeutumista muutokseemme. Ensimmäisellä neljänneksellä tehtiin toimenpiteitä myynnin ja liiketoimia-alueiden yhteensovittamiseksi sekä Suomessa että Ruotsissa, tavoitteenamme lisätä yhteiskehittämiseen perustuvaa ja kysynnän ajamaa asiakaskeskeisyyttä. Annoimme avainasiakkuuksien vastuuhenkilöille lisää valtuuksia, jotta saavuttaisimme luotetun kumppanin aseman entistä laajemman asiakaskunnan silmissä, ja toimme ratkaisumyynnin lähemmäs liiketoimintoja tasaisen kysynnän varmistamiseksi.

Kannattavuus edellä päätimme jatkossa ohjata Norjan myyntitoimintaa Ruotsista käsin. Päätimme myös ottaa käyttöön mobiilit toimistotilat Espoossa, mikä lisää kohtaamisia ja parantaa tilankäytön tehokkuutta. Jatkoimme yhteisen kulttuurin vahvistamista viestinnän keinoin ja suunnittelimme koulutusta johtamisen tueksi. Iso-Britanniassa olemme aloittaneet pilvipalveluiden mahdollistamiseen ja toimittamiseen keskittyvän liiketoiminnan perustamisen. Avasimme uuden sähköisiin terveyspalveluihin ja paikallisiin asiakkaisiin keskittyvän toimipisteen Norrköpingiin.

Osaamisen hallinnan, hankkimisen ja kehittämisen sekä taloudellisten prosessien ja työkalujen edistäminen läpinäkyvämmän ennakoinnin ja hallittavuuden parantamiseksi on Enfon painopistealuetta vuonna 2019. Pyrimme koko vuoden ajan kasvattamaan pilvipalveluihin ja informaatiohallintaan liittyvää liiketoimintaa ja vahvistamaan asemaamme asiakkaidemme luotettuna kumppanina.”

Liikevaihto ja tulos

Enfo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 31,3 milj. euroa (32,1). Liikevaihdosta 13,5 milj. euroa oli peräisin Suomesta ja 17,8 milj. euroa Ruotsista. Käyttökate (EBITDA) oli tammi-maaliskuussa 1,7 milj. euroa (1,1). Katsauskauden liikevoitto (EBIT) oli -0,3 milj. euroa (0,0), -0,9 % liikevaihdosta (0,0 %).  

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli -0,8 milj. euroa (-0,8) ja katsauskauden tulos -1,0 milj. euroa (-1,0). Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,5 milj. euroa (0,8). Osakekohtainen tulos oli tammi-maaliskuussa -2,3 euroa (-2,3).

Rahoitus ja investoinnit

Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 11,5 milj. euroa (0,5). IFRS16-standardin soveltamisen vaikutus nettoinvestointeihin oli vuoden alussa 8,7 milj. euroa. Lisäksi IFRS16-standardin soveltamisella oli tammi-maaliskuun aikana 2,8 milj. euron vaikutus investointeihin. Yhtiön omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 39,4 % (47,0 %). Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 42,9 milj. euroa (30,8) ja nettovelkaantumisaste 95,2 % (60,7 %). Nettovelka kasvoi vuoden alussa 8,7 milj. eurolla IFRS16-standardin käyttöönoton johdosta, ja standardin soveltamisen nettovaikutus vuoden 2019 velkoihin oli 1,0 milj. euroa. Konserni on ylittänyt tilikauden päättyessä rahoittajasopimuksessa sovittua kovenanttia korollinen nettovelka/käyttökate alle 3,5, joten tilinpäätöshetkellä konserni on luokitellut kovenantin piirissä olevat lainat lyhytaikaisiksi. Konserni on saanut rahoittajilta hyväksynnän kovenantin ylitykselle. Konserni ja sen nykyisten sekä uusien lainanantajien konsortio ovat päässeet sopimukseen uuden rahoituspaketin keskeisistä ehdoista. Rahoituspaketti sisältää olemassa olevien pitkäaikaisten pankkilainojen jälleenrahoituksen ja kesäkuussa 2019 erääntyvän, 10 milj. euron ryhmävelkakirjan takaisinmaksun. 

Muutokset johtoryhmässä

Björn Arkenfall liittyi Enfo-konsernin johtoryhmään 1.2.2019, seuraten Hans Sollermania EVP, Applicationsin tehtävässä.

Konsernin johtoryhmän muodostavat helmikuun 2019 alusta: Seppo Kuula (CEO), Lars Aabol (EVP, Care), Nina Annila (EVP, Data platforms), Björn Arkenfall (EVP, Applications), Erik Brügge (EVP, Sales), Antti Hemmilä (General Counsel), Christian Homén (CFO), Sami Kähkönen (EVP, Information management) ja Henrik Norell (EVP, People operations).

Henkilöstö

Enfon palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 895 henkilöä (893). Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 908 henkilöä (890). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 343 (310) ja Ruotsissa 549 (583) henkilöä.

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2019 oli 679 251 osaketta. Yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiöllä oli katsauskauden lopussa yhteensä 134 osakkeenomistajaa, yhtiö itse mukaan lukien. Luvussa eivät kuitenkaan ole mukana ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiö omisti maaliskuun lopussa 13 386 omaa osaketta (1,97 % kaikista osakkeista). Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Katsauskauden lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Seppo Kuula, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy ja Kallax Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 83,56 %.

Yhtiökokous

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 Kuopiossa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, ettei vuodelta 2018 makseta osinkoa.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anssi Lehikoinen, Lauri Kerman, Mikko Laine, Kaisa Olkkonen, Susanna Rahkamo ja Claes Wallnér. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anssi Lehikoisen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Olkkosen. Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen tarkastusvaliokunnan perustamisesta, ja hallitus teki yhtiökokouksen jälkeen päätöksen valiokunnan perustamisesta ehdotuksen mukaisesti.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2019

Vuoden 2019 Q1 osavuosikatsaus julkaistaan 24.4., Q2 osavuosikatsaus 27.8. ja Q3 osavuosikatsaus 24.10.

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä, mutta laadinnassa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia.

Enfo on soveltanut IFRS16-standardia 1.1.2019 alkaen. Omaisuuserät arvostettiin vuokrasopimusvelan määrään standardin käyttöönottohetkellä. Enfo sovelsi standardin IFRS16 sallimaa poikkeusta, jonka mukaan alle 12 kuukauden vuokrasopimuksia, jotka eivät sisällä osto-optiota, ei tarvitse kirjata taseeseen. Konserni ei myöskään kirjannut merkitykseltään vähäisiä sopimuksia taseeseen.

Standardin IFRS16 soveltaminen lisäsi käyttöomaisuuden ja velan määrää 8,7 milj. eurolla. Velasta 3,6 milj. euroa kirjattiin lyhytaikaisiin ja 5,1 milj. euroa pitkäaikaisiin velkoihin. Yhteensä 1,1 milj. euron vuokrakuluista 1,1 miljoonaa kirjattiin poistoihin ja 0,1 miljoonaa rahoituskuluihin.

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus taulukoineen löytyy täältä


Lisätietoja
CEO Seppo Kuula
040 370 0032

CFO Christian Homén
040 750 6902

 

Enfo

Datavetoisen liiketoimintamuutoksen puolesta

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa asiakkaidensa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Hallitsemme niin hybridialustat, informaatiohallinnan kuin sovellukset sekä niiden monitahoiset kokonaisuudet, ja tuomme yhteen relevanttia dataa älykkäämmän liiketoiminnan puolesta. Kehitämme ja ylläpidämme digitaalisia ratkaisuja, ja tuemme asiakkaitamme kokonaisuuksien hallinnassa aidosti välittäen. 900 alan asiantuntijaamme työskentelevät älykkäämmän maailman puolesta, jossa teknologia voimaannuttaa niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntaa.

enfo.fi

Tilaa