Enfo Oyjn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 Kuopiossa.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa makseta vuodelta 2018. 

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Anssi Lehikoinen, Lauri Kerman, Mikko Laine, Kaisa Olkkonen, Susanna Rahkamo ja Claes Wallnér. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anssi Lehikoisen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Olkkosen.

Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi muista 5.3.2019 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainituista asioista. 

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Enfo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.enfo.fi/Tietoa-sijoittajille

Tilaa