• news.cision.com/
  • Enfo Oyj/
  • Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula väitteli liiketoimintapalveluiden yhteiskehittämisestä

Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula väitteli liiketoimintapalveluiden yhteiskehittämisestä

Report this content

Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuulan tuore väitöstutkimus esittelee palveluliiketoiminnan uudistamiseen mallin, jossa yritysten jatkuva yhteistyö on keskiössä. Kuulan väitöstilaisuus järjestettiin digitaalisen sillan kautta yliopistot ja kuulijat yhdistäen.

”Väitöstutkimukseni osoittaa, että kyky vastata digiajan ajamaan jatkuvaan muutokseen edellyttää palveluyhtiöltä palveluorientoitunutta ja iteratiivista toimintamallia, jossa arvo tuotetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Malli pohjautuu ekosysteemiajatteluun, jossa yhtiö on osa yhteisöä, joka vastaa loppukäyttäjän tarpeisiin”, sanoo Seppo Kuula.

Informaatioteknologia yhdistää ekosysteemejä ja pitää niitä koossa. Kehitystä ohjaa reaaliaikainen tieto, jonka määrä kasvaa eksponentiaalisesti.  

”Tässä ympäristössä ei selviydy vahvin tai viisain vaan se, joka kykenee jatkuvasti muuntautumaan markkinan mukana, ja digiajassa jokainen yhtiö on IT-yhtiö. Muuttunut liiketoimintaympäristö vaatii muuttunutta liiketoimintalogiikkaa: teollistumisen ajan tuotelähtöinen logiikka ei palvele yhteiskehitystä. Palveluiden kehittämisessä on kuitenkin jämähdetty vanhoihin malleihin, joiden mukaan yritys kehittää tuotteen, vie sen markkinoille ja toivoo saavansa kauppaa. Tämä logiikka ei toimi palveluissa – tuotteet myydään, mutta palvelut ostetaan. Suomi on hyvin koulutettu ja digitaalisesti kehittynyt yhteiskunta, jolla on kaikki edellytykset menestyä osana globaaleja ekosysteemejä. Yliopistojen, VTT:n, Business Finlandin ja yritysten tulisikin tukea suomalaista palveluliiketoimintaa ja -vientiä kehittämään liiketoimintalogiikkaansa ja sitä kautta johtamistaan”.

Kuula yhdistää teorian ja kokeilevaan käytännön kehityksen. Väitöstutkimus tehtiin Siili Solutions Oyj:n liiketoiminnan kehityksen ohessa vuosina 2012–2017 ja Kuula on tuonut mallia myös Enfoon, jota hän johtaa vuoden 2018 alusta.

Lisätietoja:

Seppo Kuula, toimitusjohtaja, Enfo, +358 40 370 0032

Pelagia Wolff, viestintä- ja markkinointijohtaja, Enfo, +358 50 366 0878

Enfo
Datavetoisen liiketoimintamuutoksen puolesta

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa asiakkaidensa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Hallitsemme niin hybridialustat, informaatiohallinnan kuin sovellukset sekä niiden monitahoiset kokonaisuudet. Yhdistämällä olennaisen datan varmistamme yritysten älykkäämmän liiketoiminnan. Kehitämme ja ylläpidämme digitaalisia ratkaisuja, ja tuemme asiakkaitamme kokonaisuuksien hallinnassa, aidosti ja välittäen. 900 alan asiantuntijaamme työskentelevät älykkäämmän maailman puolesta, jossa teknologia voimaannuttaa niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntaa.
enfo.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia