• news.cision.com/
  • Enfo Oyj/
  • Tuore selvitys: 58 % suomalaisyrityksistä vasta pilvisiirtymän alussa, jarruna osaaminen

Tuore selvitys: 58 % suomalaisyrityksistä vasta pilvisiirtymän alussa, jarruna osaaminen

Report this content

58 % suomalaisista yrityksistä kertoo olevansa julkisen pilven hyödyntämisessä vasta testi- tai arviointi- ja käyttöönottovaiheessa. Ainoastaan 5 % hyödyntää julkista pilveä täysimittaisesti. Oman pilviosaamisensa arvioi puutteelliseksi 51 % yrityksistä. IT-kumppaneilta kaivataankin proaktiivista otetta ja tukea pilvisiirtymän toteuttamiseen.

AWS ja Enfo sekä seitsemän AWS:n muuta kumppania selvittivät haastattelututkimuksella yritysten näkemyksiä liiketoiminnan kehittämisestä, IT-kumppaneiden roolista kehityksen tukena ja julkisen pilven hyödyntämisen vaiheesta yrityksissä. Haastatteluun vastasi yhteensä 81 yritystä neljältä eri toimialalta.

Selvityksen mukaan digitalisaatio ja uudet palvelut ovat ykkössijalla yritysten kärkihankkeissa ja julkisen pilven merkitys tiedostetaan kyllä hyvin. Suurimmat hyödyt julkisesta pilvestä saadaan, kun pilveä hyödynnetään laajasti. Tämä tarkoittaa, että liiketoimintakriittisiä järjestelmiä siirretään pilveen tai uusia tuotteita ja palveluita toteutetaan siellä. Selvitykseen vastanneista yrityksistä 36 % arvioi olevansa tässä vaiheessa.

"Oman pilvisiirtymän vaihetta saatetaan kuitenkin yliarvioida. IT-kumppanin näkökulmasta useimmat yritykset ovat vasta alussa. Jos nyt edistää pilvipalveluiden käyttöä myös liiketoimintakriittisissä järjestelmissä, ehtii vielä hyvin ottaa etumatkaa", kannustaa Jani Rusanen, joka vastaa Enfossa pilvipalveluiden ja -ratkaisujen tuottamisesta asiakkaille.

Pilvisiirtymää jarruttaa yrityksissä pilviosaamisen matala taso. IT-kumppaneilta kaivataankin asiantuntemusta pilvisiirtymän toteutukseen. Yritykset haluavat erityisesti tukea datan ja järjestelmien käsittelemiseen sekä yleisiä vinkkejä pilven hyödyntämiseen.

"Julkinen pilvi on monitahoinen kokonaisuus. Palveluvalikoima on valtava ja kehittyy nopeasti. IT-kumppani voi auttaa asiakkaita tunnistamaan omalta kannaltaan oleellisia mahdollisuuksia sekä antaa näkemystä siitä, kuinka pilvipalveluita kannattaa hyödyntää ratkaisujen rakentamisessa", sanoo Enfon CTO Mika Naatula.

"Julkinen pilvi ja legacy-järjestelmät elävät rinnakkain vielä pitkään, ja IT:n on pystyttävä tukemaan kehittämistä näissä hybridiympäristöissä."

Yksi nousevista trendeistä IT-kehittämisessä on ekosysteemiajattelu. Tällä tarkoitetaan toimintamallia, jossa IT-järjestelmiä kehitetään yhteistyössä useiden avainkumppaneiden muodostaman kanssa. Ekosysteemien rakentaminen on yrityksissä vielä alkuvaiheessa, mutta 53 % haastatteluun vastanneista suhtautui siihen positiivisesti. Ekosysteemien koetaan tarjoavan väylän tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä parempaan innovointiin, liiketoimintoihin ja asiakaspalveluun.

Ekosysteemiajattelu vaikuttaa IT-kumppaneihin kohdistuviin odotuksiin.

"IT-kumppanilta vaaditaan nyt erikoistumista toimitusten tehostamiseksi. Tätä voi syntyä esimerkiksi hiottujen toimitusmenetelmien tai erityisen syvän asiakasymmärryksen kautta", Naatula sanoo.

"IT:tä on pitkään kehitetty kustannustehokkuus edellä, mikä on tappanut innovatiivisuutta. Nyt suunta on muuttunut ja yritykset hakevat luotettavia kumppaneita kehittämiseen. Tämä vaatii yrityksiltä itseltään avoimuutta ja pitkän tähtäimen näkemystä kehityskohteista", Rusanen lisää.

Lisätiedot:

Mika Naatula, CTO – Information Management, Enfo, +358 50 655 44, mika.naatula@enfo.fi
Jani Rusanen, Vice President, Solution Architecture, Enfo, +358 44 709 3111, jani.rusanen@enfo.fi
 

Enfo
Datavetoisen liiketoimintamuutoksen puolesta

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa asiakkaidensa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Hallitsemme niin hybridialustat, informaatiohallinnan kuin sovellukset sekä niiden monitahoiset kokonaisuudet, ja tuomme yhteen relevanttia dataa älykkäämmän liiketoiminnan puolesta. Kehitämme ja ylläpidämme digitaalisia ratkaisuja, ja tuemme asiakkaitamme kokonaisuuksien hallinnassa aidosti välittäen. 900 alan asiantuntijaamme työskentelevät älykkäämmän maailman puolesta, jossa teknologia voimaannuttaa niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntaa.

enfo.fi
 

Tilaa