Engelin Palvelu Pitää -kilpailu motivoi henkilökuntaa kohti yhteisiä tavoitteita

ENGELIN PALVELU PITÄÄ -KILPAILU MOTIVOI HENKILÖKUNTAA KOHTI YHTEISIÄ TAVOITTEITA * Engelin sisäinen Palvelu Pitää -kilpailu järjestettiin jo viidennen kerran * Kilpailun tulokset julkaistiin ja palkinnot jaettiin henkilöstöpäivillä viidellä eri paikkakunnalla Engelin vuoden 2003 Palvelu pitää - kilpailu oli jo viides yrityksen sisäinen laatukilpailu. Tulokset julkistettiin Engelin perinteisillä jokakeväisillä henkilöstöpäivillä, jotka järjestettiin tänä vuonna Helsingissä, Jyväskylässä, Rovaniemellä, Mikkelissä ja Turussa. Vuoden 2003 Palvelu Pitää -kilpailuun osallistui yhteensä 33 kilpailijayksikköä. Kaikki raportit arvioitiin ja arvioinnissa käytettiin Euroopan Laatupalkintomallin EFQM - kriteeristöä. Kilpailijayksiköt laativat kilpailuraportin, jossa selvittävät oman yksikkönsä toiminnan tavoitteet ja analysoivat vuoden aikana saavuttamiaan tuloksia ja kuvaavat yksikkönsä kehittymistä. Arviointi ja voittajien valinta tehdään näiden raporttien pohjalta. Kilpailijat jaettiin vuosilaskutuksen perusteella kolmeen, osallistujamäärältään yhtä suureen sarjaan. Tukiyksiköt muodostivat oman Valmentajat-sarjan. - Vuoden 2003 Palvelu pitää -kilpailumme oli kovatasoinen. Sarjojensa voittajat erottuivat joukosta, mutta niiden takana pistemäärät olivat hyvin lähellä toisiaan, kilpailun koordinaattori, kehityspäällikkö Arja Wilkman Engelistä kertoo. Pienten yksiköiden voitto Länsi-Suomen hoivalle Pienten yksiköiden sarjassa oli yhdeksän kilpailijaa. Sarjan voittajaksi selviytyi Engelin Länsi-Suomen hoivapalvelujen yksikkö, aluejohtaja Kaisa Aare-Puff joukkoineen. Kunniamaininnat tässä sarjassa jaettiin aluejohtaja Petri Peltomaan turvapalvelujen Porin yksikölle ja Pohjois- Suomeen aluejohtaja Tarva Vasaran siivouspalvelujen Lapin yksikölle. Kuopio-Joensuun siivous keskisuurten ykkönen Myös keskisuurten yksiköiden sarjassa kilpailijoita oli yhdeksän. Tämä sarja oli edellisvuonna kaikkein tasaväkisin, niin myös tänä vuonna. Sarjan voittaja on Itä-Suomen siivouspalvelujen Kuopio-Joensuun yksikkö, palvelupäällikkönään Kaarina Oksanen. Kunniamainintoja jaettiin kaksi. Toisen sai Jyväskylän kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut, aluejohtaja Tapani Väänänen ja toisen Engel Securityn eli turvapalvelujen Länsi- Suomen yksikkö, aluejohtaja Matti Linnela. Suurten yksiköiden voitto Kaakkois-Suomen siivoukselle Suurten yksiköiden sarjassa käsiteltiin kymmenen raporttia. Voittajaksi selviytyi Itä-Suomen siivouspalvelujen Kaakkois-Suomen yksikkö, palvelupäällikkö Eila Aholainen. Kunniamaininta ojennettiin Pohjois- Suomen kiinteistö- ja rakennuttamispalveluille, aluejohtajanaan Samuli Liuska. Valmentajat - sarjassa kilpaili viisi tukiyksikköä. Voittajaksi nousi Engel-Yhtymän sisäiset palvelut -yksikkö eli yhteisellä kilpailuraportillaan talousjohtaja Timo Purosalon ja henkilöstön kehittämisjohtaja Timo Martiskaisen joukot. Kiertopalkinnot Länsi- ja Varsinais-Suomeen Engel luovutti tänä vuonna Palvelu pitää -kiertopalkintonsa Länsi-Suomen hoivapalveluille tunnustukseksi tavoitteellisesta ja nopeasta kehittymisestä. Varsinais-Suomen siivouspalvelut, joka on viime vuodet kerännyt korkeimmat pistemäärät ja voittanut sarjansa, sai jatkuvan kilpailumenestyksensä ansiosta uuden Mestarit-sarjan kiertopalkinnon. Myös arvioijat omasta talosta Engelin Palvelu pitää -kilpailun arvioitsijoina toimivat engeliläiset. Kaikille kilpailijoille ja arvioijiksi aikoville järjestettiin kahden päivän valmennustilaisuudet. Koulutuksesta vastasi jo kolmantena vuonna peräkkäin Suomen Laatukeskus. Osalla arvioijista oli useamman vuoden arviointikokemus, osa oli vasta valmennettuja. Arviointityö eteni aikataulussa, vastuullisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Uudistuksia vuodelle 2004 Kilpailun rakenteeseen ja sääntöihin on tehty vuosien aikana vain pieniä muutoksia. Vuonna 2004 kilpailu kuitenkin uudistuu merkittävästi: mm. · kilpailijat nimetään kilpailukauden alussa · sarjoja on viisi; suuret, keskisuuret ja pienet yksiköt, valmentajat ja uusi mestarit- sarja · arvioijien valinnassa käytetään sekä kutsu- että hakumenettelyä · kaikki kilpailijat saavat kultakin arviointialueelta tietyt, raportoitavat tunnusluvut valmiina Engelin järjestelmistä ja · kilpailukausi on kalenterivuosi. Palvelu Pitää 2004 - kilpailu on jo käynnissä. Kilpailu motivoi tiellä kohti asetettuja tavoitteita Vuosien myötä kilpailu on kasvanut kautta koko Engelin kehittämisen ja laatutyön työvälineeksi. Kilpailun perusperiaate eli kilvoittelu omien tavoitteiden saavuttamisessa, toimintamallien hiominen ja tulosten analysointi jatkuvan parantamisen hengessä on toteutunut hyvin. - Engelin sisäisen Palvelu Pitää -kilpailun tavoitteena on toiminnan tavoitteellisuuden ja järjestelmällisyyden lisääntyminen, toiminnan kehittyminen kokonaisuutena sekä henkilöstön motivointi jatkuvaan parantamiseen. Siihen osallistuminen on jokaiselle engeliläiselle tärkeää, sen olemme vuosien mittaan kilpailijoiden sekä arvioitsijoiden palautteista saaneet tietää. Sisäinen laatukilpailu kasvattaa motivaatiota sekä varmuutta siitä, että teemme yhdessä oikeita asioita, Arja Wilkan toteaa. Taustatiedot Engel on asiantuntijayritys, joka tarjoaa kiinteistön koko elinkaaren kattavia palveluja kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille sekä hoivapalveluja ihmisen eri elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin. Engelin liikevaihto vuodelta 2003 oli noin 189,1 miljoonaa euroa (181,8 Me v. 2002) ja liikevoitto 13,9 miljoonaa euroa (11,4 Me). Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelujen osuus liikevaihdosta oli 30 prosenttia (31 %), siivouspalvelujen 53 prosenttia (53 %), turvapalvelujen 12 prosenttia (13 %) ja hoivapalvelujen 5 prosenttia (3 %). Yhtymän palveluksessa oli keskimäärin 7 036 henkilöä 230 paikkakunnalla. Engelin omistajia ovat MB Rahastot (45,9 %), Suomen valtio (42,9 %) sekä Engelin henkilöstö ja muut yksityishenkilöt (11,2 %). Lisätietoja: * kehityspäällikkö Arja Wilkman, puh. 020 424 4586 tai 0400 801 907 tai arja.wilkman@engl.fi * koulutuspäällikkö Tiina Kassari, puh. 020 424 2130 tai 040 503 1661 tai tiina.kassari@engel.fi www.engel.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040302BIT00040/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040302BIT00040/wkr0002.pdf