Lehdistötiedote: Engel kehittää toimintaansa laatukilpailulla

Engel-Yhtymä Oy Lehdistötiedote 2.4.2003 Julkaisuvapaa HETI ENGELIN PALVELU PITÄÄ -PÄÄPOKAALI JÄÄ VARSINAIS-SUOMEEN - Engelin sisäinen Palvelu Pitää -kilpailu järjestettiin jo neljännen kerran - Kilpailun tulokset julkaistiin ja palkinnot jaettiin Engelin henkilöstöpäivillä viidellä eri paikkakunnalla - Engelin sisäisen Palvelu Pitää -kilpailun tavoitteena on toiminnan tavoitteellisuuden ja järjestelmällisyyden lisääntyminen, toiminnan kehittyminen kokonaisuutena sekä henkilöstön motivointi jatkuvaan parantamiseen, kertoo kehityspäällikkö Arja Wilkman, joka toimii kilpailun koordinaattorina. Laatukilpailuun osallistui yhteensä 31 alueellista yksikköä siivous-, kiinteistö-, turva- hoiva- ja rakennuttamispalveluista. Kilpailu järjestettiin nyt neljännen kerran. Kilpailijayksiköt laativat 20 sivuisen kilpailuraportin, missä selvittävät oman yksikkönsä toiminnan tavoitteet ja analysoivat vuoden aikana saavuttamiaan tuloksia ja kuvaavat yksikkönsä kehittymistä. Arviointi ja voittajien valinta tehdään kilpailuraporttien pohjalta. Kilpailijoiden arviointi tehdään Suomen laatupalkintokilpailussakin käytettävää EFQM- kriteeristön ja siihen liittyvää TUTKA -mallin pohjalta. Perusajatus on toiminnan jatkuvassa kehittämisessä, mitä mitataan yksiköiden itselleen asettamien tavoitteiden ja niiden saavuttamisasteen mukaan. Suomen Laatukeskus valmensi arvioijat Jokaiselle engeliläiselle annettiin mahdollisuus hakeutua kilpailun arvioijaksi. Voittajien valinnan teki tarkoin määritellyn arviointiprosessin mukaisesti monipuolisen kokemuksen ja eri toimialojen tuntemusta omaava joukko engeliläisiä. Heidät valmensi tehtäväänsä Suomen Laatukeskus kaksipäiväisessä tilaisuudessa. Kilpailun sarjajako perustui kilpailuraportissa ilmoitettuun vuosilaskutukseen, minkä perusteella kilpailijat laitettiin suuruusjärjestykseen ja jaettiin kolmeen yhtä suureen ryhmään. Tukiyksiköt muodostivat oman Valmentajat-sarjan. - Pistetaso kohosi selvästi edellisvuodesta. Pistetason nousu on merkki siitä, että kilpailijoilla oli esittää tuloksia ja kehittyneitä toimintatapoja jo useammalta vuodelta ja tulokset ovat hyviä tai niissä on havaittavissa positiivinen kehityssuunta, toinen kilpailun koordinaattoreista, kehityspäällikkö Kauko Hinkkanen summaa. Varsinais-Suomen siivous teki 'hattutempun' Kilpailun tulokset julkistettiin ja palkinnot jaettiin helmi- maaliskuussa Engelin perinteisillä henkilöstöpäivillä, jotka järjestettiin viidellä eri paikkakunnalla: Oulussa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Kouvolassa. Kilpailun pääpalkinnon ja suurten yksiköiden -sarjan voitti Engel Siivouspalvelut, Varsinais-Suomi, palvelupäällikkö Tuulikki Laaksosen yksikkö. Yksiköllä on menestyksekkäät perinteet laatukilpailussa, sillä se voitti pääpokaalin myös kahtena edellisenä vuonna. Suurten yksiköiden sarjassa kilpailu oli kovinta ja useampi yksikkö saavutti todella hyvät pisteet, mistä syystä tuomaristo päätti jakaa kolme kunniamainintaa. Sen saivat Engel Siivouspalvelut, Oulu, aluejohtaja Tarja Vasaran yksikkö, Pohjois-Suomen kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut, aluejohtaja Samuli Liuskan yksikkö ja Engel Siivouspalvelut, palvelupäällikkö Eila Aholaisen johtama Kymen, Etelä- Savon ja Etelä-Karjalan yksikkö. Kovan tason vuoksi pääarvioijien muodostama konsensuskokous päätti lisäksi uudesta, tukiyksiköille myönnettävästä kiertopalkinnosta, joka jaetaan vain silloin, kun tukiyksikkö saavuttaa erityisen korkean pistemäärän. Tukiyksiköiden Palvelu Pitää -pokaalin sai Engel-Yhtymän Sisäiset Palvelut, henkilöstön kehittämisjohtaja Timo Martiskaisen ja talousjohtaja Timo Purosalon johtama henkilöstö- ja taloushallinnon yksikkö. Keskisuurten yksiköiden voitto jaettiin Keskisuuret yksiköt -sarjassa voitto jaettiin kahden tasaväkisen kilpailijan kesken. Voittajia ovat Engel Siivouspalvelut, Kuopio- Joensuun alue, palvelupäällikkö Kaarina Oksasen yksikkö ja Engel Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut, Keski-Suomi, aluejohtaja Tapani Väänäsen yksikkö. Kunniamaininnan saivat Engel Rakennuttamispalvelut, Etelä-Suomi, aluejohtaja Mauri Suuperkon yksikkö ja Engel Turvapalvelut, Länsi- Suomi, aluejohtaja Matti Linnelan yksikkö. Pienet yksiköt -sarjan voitti Engel Hoivapalvelut, Etelä -Suomi, aluejohtaja Anita Kuokkasen yksikkö. Sarjassa jaettiin yksi kunniamaininta ja sen sai Engel Siivouspalvelut, Lappi, aluejohtaja Tarja Vasaran yksikkö. Valmentajat -sarjan voittaja on Engel-Yhtymä, Sisäiset palvelut, henkilöstön kehittämisjohtaja Timo Martiskaisen ja talousjohtaja Timo Purosalon yhdessä luotsaama yksikkö. Valmentajat -sarjassa jaettiin yksi kunniamaininta ja sen sai varatoimitusjohtaja Tuija Lehtosen Engel Siivouspalvelujen asiantuntijatiimi. Henkilökunnan mielestä laatukilpailu lisää motivaatiota, yhteishenkeä ja työn iloa - Kilpailumenestys vahvistaa entisestään uskoa ja iloa omasta työstämme, jossa ohjenuorana ovat Engelin arvot ja toimintatavat, Kuopio-Joensuun siivouksen palvelupäällikkö Kaarina Oksanen kertoo yksikkönsä tunnelmista. - Kilpailuun osallistuminen on jokaiselle engeliläiselle tärkeää. Se kasvattaa motivaatiota ja siitä saa kannustavaa varmuutta siitä, että olemme oikealla tiellä, teemme oikeita asioita, Länsi-Suomen turvapalvelujen aluejohtaja Matti Linnela ja Etelä-Suomen hoivapalvelujen aluejohtaja Anita Kuokkanen toteavat. Taustatiedot Engel-Yhtymä on asiantuntijayritys, joka tarjoaa kiinteistön koko elinkaaren kattavia palveluja kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille. Engelin palvelut ulottuvat myös ihmisen eri elämäntilanteisiin ja - vaiheisiin suunnattuihin hoivapalveluihin. Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelujen sekä siivous-, turva- ja hoivapalvelujen välisellä tiiviillä yhteistyöllä yhtymä voi tarjota asiakkaan kumppanina monipuolisia palvelukokonaisuuksia. Kiinteistöjen elinkaariajattelun hyödyntämisessä Engel on Suomessa alansa markkinajohtaja. Se on myös kaikilla toimialoillaan markkinajohtaja tai yksi suurimmista toimijoista. Engelin liikevaihto vuonna 2002 oli noin 182 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa on noin 7.000. Lisätietoja toimitusjohtaja Ilkka Rantasalo, p. 020 424 2100 tai 0400 222 060, e-mail: ilkka.rantasalo@engel.fi kehityspäällikkö Arja Wilkman, p. 020 424 4586 tai 0400 801 907, e-mail: arja.wilkman@engel.fi www.engel.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01250/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01250/wkr0002.pdf