Lehdistötiedote: Engelin tilinpäätös 2002

Engel-Yhtymä Oy Lehdistötiedote 28.3.2003 Julkaistavissa heti Engelin tilinpäätös 1.1.-31.12.2002 Engelin liikevaihto ja tulos kasvoivat viidenneksellä - Kiinteistön elinkaariosaaja Engel-Yhtymä Oy jatkoi kannattavaa kasvuaan. Engelin liikevaihto kasvoi vuonna 2002 18,4 % 181,8 miljoonaan euroon (153,5 Me v. 2001) ja voitto ennen veroja 22,4 % 11,8 miljoonaan euroon (9,6 Me). - Vuonna 2002 saavutetusta kasvusta suurin osa, 60 prosenttia, oli orgaanista ja loput, noin 40 prosenttia, muodostui edellisen tilikauden aikana tehdyistä yritysostoista. - Kiinteistöjen omistuksen keskittyminen ja kiinteistöpalvelumarkkinoiden polarisoituminen on johtanut suurten palvelujentarjoajien aseman vahvistumiseen, mikä tukee Engelin tavoitetta kasvaa jatkuvasti markkinoita nopeammin. Tunnusluvut 2002 2001 Muutos, % Liikevaihto, Me 181,8 153,5 18,4 Liikevoitto, Me 11,4 9,2 23,6 Osuus liikevaihdosta, % 6,3 6,0 Voitto ennen satunnaisia eriä, Me 11,8 9,6 22,4 Osuus liikevaihdosta, % 6,5 6,3 Tilikauden voitto, Me 8,2 6,7 22,7 Osuus liikevaihdosta, % 4,5 4,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 53,1 47,5 Omavaraisuusaste, % 43,4 41,1 Henkilöstön määrä 31.12. 6 752 6 478 4,3 Ulkoistaminen kasvattaa palvelumarkkinoita Engel toimii kiinteistö- ja hyvinvointiklustereissa, joissa se edustaa palveluntarjoajaa. Lähes 40 miljardin euron suuruiseen kiinteistöklusteriin kuuluva kiinteistöpalveluala on kasvanut Suomessa jatkuvasti palvelujen ulkoistamisen lisääntyessä. Kiinteistöjen omistuksen ammattimaistuessa palvelujen ostajat hakevat itse tai ammattimaisen ostajan tuella kumppania, jolta he saavat kaikki merkittävät kiinteistön elinkaareen liittyvät palvelut. Kokonaispalveluun perustuvan kumppanuuden rinnalla suuret kiinteistönomistajat hakevat kumppanikseen palveluntarjoajaa, jolta he voivat ostaa yhden samansisältöisen palvelun kaikkiin kiinteistöihinsä koko toiminta-alueellaan. Osa on valmis ulkoistamaan paitsi työn suorittamisen, myös sen johtamisen ja kehittämisen. Hyvinvointiklusteri on syntynyt noin kymmenessä vuodessa sosiaali- ja terveyssektorin sekä yrityssektorin välisestä yhteistyöstä ja keskinäisestä verkostoitumisesta. Klusteriin syntyneiden hoivapalvelumarkkinoiden suuruus Suomessa oli vuoden 2002 päättyessä noin 4,5 miljardia euroa, josta suurin osa on kuntien ja erilaisten järjestöjen tuottamaa palvelua. Yksityisten palveluntarjoajien osuus on kasvanut nopeasti. Engelin kasvu markkinoita nopeampaa Engel vahvisti vuoden aikana markkina-asemaansa kaikilla edustamillaan toimialoilla. Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelujen liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia 56,5 miljoonaan euroon, siivouspalvelujen liikevaihto 22,7 prosenttia 97,0 miljoonaan euroon, turvapalvelujen 29,2 prosenttia 23,4 miljoonaan euroon ja hoivapalvelujen 51,0 prosenttia 6,1 miljoonaan euroon. Engelin vuoden 2002 liikevaihdosta kiinteistö- ja rakennuttamispalvelujen osuus oli 31,0 prosenttia, siivouspalvelujen 53,0 prosenttia, turvapalvelujen 13,0 prosenttia ja hoivapalvelujen 3,0 prosenttia. Engel vahvisti vuoden aikana kiinteistöjen omistajille tarjoamaansa kokonaispalvelua, joka alkaa kiinteistön suunnittelusta ja rakennuttamisesta ja ulottuu kiinteistön huoltoon ja kunnossapitoon sekä siivoamiseen ja vartiointiin ja tarvittaessa myös erilaisten toimistopalvelujen tarjoamiseen. Engelin palvelukokonaisuudestaan tekemä Paras Kumppani -ohjelma oli vuoden 2002 päättyessä käytössä noin 50 kiinteistössä. Engel teki vuoden aikana merkittävän sopimuksen kiinteistönhoidosta kansainvälisen suuryrityksen kanssa. Sopimus koskee asiakkaan koko kiinteistökantaa, mikä mahdollistaa samansisältöisen palvelun tuottamisen asiakkaan kaikkiin kiinteistöihin. Erityiskohteiden siivoamiseen erikoistunut Engel laajensi yhteistyötään Valtion rautateiden kanssa kattamaan paikallisjunien lisäksi kaukojunien päivävaunujen ja Pendolino-junien päivittäisen siivouksen. Turvapalvelut jatkoi toimintansa tehostamista tuotteistamalla kaikki palvelunsa laatustandardin mukaisiksi edistääkseen palvelujen tasalaatuisuutta ja helpottaakseen niiden ostamista. Engelin palvelukotien määrä kasvoi vuoden aikana viiteen. Engel avasi vuoden aikana uuden palvelutalon pääkaupunkiseudulla ja aloitti toisen rakennuttamisen, mikä laajensi Engelin hoivapalvelujen tarjontaa ja vahvisti yhtymän asemaa yli toimialarajojen toimivana kiinteistöjen suunnittelijana. Tavoitteena kiinteistöklusterin halutuin kumppanuus Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen Etlan arvion mukaan kiinteistöpalvelumarkkinoiden kasvu jatkuu edelleen, mutta hidastuu yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi kolmeen prosenttiin. Hoivapalvelumarkkinoiden kasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana, noin Markkinoiden kasvu johtuu palvelujen ulkoistamisen jatkumisesta yritysten ja yhteisöjen ostaessa ydinliiketoimintaansa kuulumattomat palvelut niihin erikoistuneilta palveluntarjoajilta. Kiinteistöpalveluala on voimakkaassa muutoksessa. Kiinteistöjen omistuksen ammattimaistuessa kiinteistöjen omistajat hakevat kumppanikseen sekä kokonaispalvelun tarjoajaa että myös suurta erillispalvelujen tarjoajaa, joka pystyy tuottamaan yhden palvelun laajaan kiinteistökantaan. Tämä muualta Euroopasta Suomeen tullut suuntaus merkitsee palvelujen ostamisen ammattitaidon ja vaatimustason kasvamista entisestään, mikä asettaa haasteita kiinteistöpalveluyritysten tarjoamille palveluille ja etenkin niiden laadulle. Engel on asettanut strategiakautensa 2003-2006 tavoitteeksi kasvattaa liikevaihtoaan markkinoita nopeammin ja kehittää kaikkien liiketoimintojensa kannattavuutta. Samalla yhtymä parantaa sisäisiä prosessejaan ja kustannustehokkuuttaan. Engelin tavoitteena on päästä kiinteistöklusterin halutuimmaksi kumppaniksi kaikilla osaamisensa alueilla, minkä Engel uskoo toteutuvan valtakunnallisuutensa, elinkaariosaamisensa ja engeliläisten motivoituneisuuden ansiosta. Taustatiedot Engel on asiantuntijayritys, joka tarjoaa kiinteistön koko elinkaaren kattavia palveluja kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille. Engelin palvelut ulottuvat myös ihmisen eri elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin suunnattuihin hoivapalveluihin. Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelujen sekä siivous-, turva- ja hoivapalvelujen välisen tiiviin yhteistyön ansiosta yhtymä voi tarjota asiakkailleen monipuolisia palvelukokonaisuuksia asiakkaan kumppanina. Kiinteistöjen elinkaariajattelun hyödyntämisessä Engel on Suomessa alansa markkinajohtaja. Se on myös kaikilla toimialoillaan markkinajohtaja tai yksi suurimmista toimijoista. Engelin liikevaihto vuodelta 2002 oli noin 182 miljoonaa euroa. Yhtymän palveluksessa oli vuoden lopussa 6 752 henkilöä 230 paikkakunnalla. Engelin suurin omistaja on MB Rahastot (46,12 %). Muut omistajat ovat Suomen valtio (43,05 %) sekä Engelin henkilöstö ja muut yksityishenkilöt (10,83 %). Lisätiedot Toimitusjohtaja Ilkka Rantasalo, puhelin 020 424 2100 tai 0400 222 060, sähköposti ilkka.rantasalo@engel.fi Talousjohtaja Timo Purosalo, puhelin 020 424 2211 tai 040 503 1029, sähköposti timo.purosalo@engel.fi www.engel.fi Engel julkaisi ennakkotiedot tilinpäätöksestään 13.2.2003. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00160/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00160/wkr0002.pdf