Eniros Telefonkatalog för Helsingforsregionen innehåller mängder av ny och uppdaterad information

Den av Eniro publicerade Telefonkatalogen för Helsingforsregionen 2005 har kommit ut och distributionen inleds i dag 29.3.2005. Nu kan en objektiv jämförelse göras av de telefonkataloger som ges ut i regionen. Resultaten visar att Eniros traditionsrika Telefonkatalog för Helsingforsregionen, som kommit ut ända sedan 1882, innehåller betydligt mer information som är till nytta för konsumenterna.

Företagsregistret i Vita Sidorna i Eniros Telefonkatalog för Helsingforsregionen har 100 sidor mer information än konkurrentens katalog. Gula Sidorna i Eniros katalog har 100 sidor mer information och över 60 procent fler annonser än den andra katalogen. "Eniros Telefonkatalog för Helsingforsregionen ger konsumenterna mängder av ny företagsinformation. Konsumenten har alltså större valfrihet när hon letar efter och väljer de produkter och tjänster hon behöver. Därför är vår katalog till klart större nytta. Den konkurrerande katalogen har varit i användning i 10 veckor – nu är vår katalog den mest aktuella under nästa 10 månader", säger Eniros direktör Stefan Anderson. "Konsumenterna och företagen har uppdaterat sin information enligt den traditionella utgivningstidtabellen för Telefonkatalogen för Helsingforsregionen. Av alla uppdateringar under året gjordes nästan hälften under de tre senaste månaderna. Eniros katalog är alltså klart färskare än konkurrentens." Eniros Telefonkatalog för Helsingforsregionen innehåller Helsingfors, Esbo och Vanda städers officiella kontaktinformation. Dessutom har katalogen en alfabetisk serviceförteckning för de tre städerna. Enligt TNS Gallup är kartorna den mest använda delen av telefonkatalogerna. Kartorna i Eniros Telefonkatalog för Helsingforsregionen har liksom tidigare år utarbetats med stor omsorg. Katalogen har två partier med kartor. I Företagsregistret finns kartor över hela regionen, och i Gula Sidorna finns kartor och gaturegister över Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Kartorna har levererats av Genimap. Telefonkatalogen för Helsingforsregionen har publicerats sedan 1882. Telefonkatalogens traditioner bärs vidare av Eniro, som samtidigt är officiell utgivare av Elisas kataloguppgifter. Eniros Telefonkatalog för Helsingforsregionen ges ut i en upplaga på 700 000 exemplar. Posten Finland delar ut katalogerna till samtliga hushåll och företag, såväl till tråd- som mobiltelekunder. Katalogen är en återvinningsbar produkt som beviljats Svanmärket. De gamla katalogerna kan läggas i pappersinsamlingskärl.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit