ENSTO HUOLEHTII KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KERÄYKSESTÄ

Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskeva lainsäädäntö on astunut voimaan Suomessa. Lainsäädännössä on asetettu tuottajille velvoite huolehtia käytöstä poistettujen laitteiden keräyksestä, käsittelystä ja uudelleenkäytöstä. Ensto valmistavana yrityksenä osallistuu käytöstä poistettujen tuotteiden keräys- ja käsittelyjärjestelmän rakentamiseen ja rahoitukseen. Organisointi Velvoitteen hoitamiseksi Ensto Building Technology on liittynyt jäseneksi tuottajayhteisö SELT ry:hyn, joka huolehtii 250 muun tuottajayrityksen kanssa sähkö- ja elektroniikkaromujen keräyksestä valtakunnallisesti. SELT ry:n puolesta jätehuollon käytännön järjestelyistä vastaa Elker Oy, jonka omistavat SELT ry:n lisäksi ICT-Tuottajaosuuskunta ja lamppukierrätyksestä vastaava FLIP ry. Elker Oy palvelee 480 yritystä. Lisätietoja ks. www.elker.fi. Velvoitteet piiriin kuuluvat tuotteet Kierrätettäviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin kuuluvat BT:n tuotevalikoimasta suurimpina tuoteryhminä lämmitys- ja valaistustuotteet. Kierrätysvelvoitteen piiriin kuuluvat laitteet on merkitty kierrätysmerkinnällä (roskapönttömerkki) ja päivämäärällä. Merkintä on lisätty tuotteen arvokilpeen tai pakkaukseen. Kierrätysmaksut on Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueen osalta lisätty myyntihintoihin. Velvoitteen piiriin kuulumattomiin laitteisiin (esim. asennustarvikkeet ja -kalusteet sekä EnstoNet-tuotteet) ei ole lisätty kierrätysmaksua. Suomen kierrätysmaksut koskevat Suomeen myytäviä laitteita. Suomesta vietävät laitteet myydään ilman kierrätysmaksua. Keräysverkosto Elker Oy on järjestänyt yhteistyössä kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden ja kierrätysoperaattoreiden kanssa keräysverkoston. Keräyspisteitä on 174 kpl eri puolella Suomea, pääsääntöisesti kunnallisten jätteenkäsittelylaitosten yhteydessä. Keräyspisteet ovat tarkistettavissa Elker Oy:n www-sivuilta (www.elker.fi > Kierrätyspalvelut > Keräyspisteet). Keräyspisteisiin voidaan palauttaa velvoitteen piiriin kuuluvia Ensto BT:n tai jakelukanavan kautta myytyjä käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Ensto Building Technology Matti Rae Tuotekehitysjohtaja

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Liitteet & linkit