ENSTO TASAISESSA VAUHDISSA - Taloudellinen katsaus 1.1. - 30.9.2004

ENSTO TASAISESSA VAUHDISSA - Taloudellinen katsaus 1.1. - 30.9.2004 Julkaisuvapaa 2.11.2004 klo 9.00 Ensto-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2004 oli 120,6 milj. euroa. Vuoden 2003 vastaava luku 122,5 milj. euroa sisältää konsernista sittemmin poistunutta liikevaihtoa 12,2 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavan jakson vertailukelpoinen liikevaihto oli 110,3 milj. euroa ja kasvua kertyi näin ollen 9,3 %. Kolmas vuosineljännes ei tuonut muutosta Ensto-konsernin kehityssuuntaan. Kasvua saavutettiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevoittoa kertyi nyt 9,2 miljoonaa euroa, kun se vastaavalla kaudella viime vuonna oli 8,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 8,1 % vertailukelpoisin luvuin laskettuna. Liikevoiton kasvua pienensi Irakin projektitoiminnan vaikeudet. Ensto-konsernin tuotannon järjestelyjä koskeneet YT-neuvottelut saatiin päätökseen. Järjestelyillä haetaan vahvistusta Enston asemaan varteenotettavana kansainvälisenä ja kilpailukykyisenä sähköistysratkaisujen toimittajana. Enston Porvoon tehtailla työvoiman vähennystarve on noin 80 henkilöä. Kyseiset työt siirtyvät Enston Keilan tehtaalle Viroon. Uudet tilat valmistuvat Keilaan lokakuun lopussa, jonka jälkeen tuotannon siirrot toteutetaan vaiheittain huhtikuuhun 2005 mennessä. Enston liiketoiminta-alueiden liikevaihto tammi-syyskuussa 2004 on esitetty oheisessa taulukossa. 1.1.-30.9.2004 Liikevaihto ME 2004 2003 Muutos % Building Technology 57,5 53,3 8,0 Utility Networks 44,4 40,1 10,6 Enclosures and Components 22,9 20,8 10,0 - Muut ja eliminoinnit -4,2 8,3 Yhteensä 120,6 122,5 -1,5 Vertailukelpoinen yhteensä 120,6 110,3 9,3 Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 16,2 % (15,8 %) ja omavaraisuusaste 54,7 % (50,8 %). Henkilöstöä tammi-syyskuu jaksolla oli keskimäärin 1160 henkeä. LIIKETOIMINTA-ALUEET Ensto Building Technology -liiketoiminnan liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä lähes kaikilla markkina-alueilla yleisen markkinakehityksen mukaisesti. Ensto Utility Networksin alueella markkinat ovat pysyneet vakaina. Ukrainaan perustettiin uusi myyntiyhtiö CJSC Ensto Ukraine, jonka toiminnan pääpaino alkuvaiheessa on verkonrakennusjärjestelmien myynnissä ja markkinoinnissa. Aloitusvaiheessa Ensto on yhtiössä vähemmistöomistajana. Ensto Enclosures and Components -liiketoiminta kehittyi edelleen suotuisasti kaikkien tuotealueiden osalta. Varsinkin asiakaskohtaisesti räätälöityjen kotelointiratkaisuiden kysyntä jatkui hyvänä. NÄKYMÄT Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueella viimeisen vuosineljänneksen odotetaan olevan liikevaihdoltaan suurin. Liikevaihdon kasvun odotetaan syntyvän lähinnä normaalista kausivaihtelusta, sillä päämarkkinoiden markkinatilanteeseen ei odoteta oleellisia muutoksia. Ensto Utility Networksin liiketoiminnan kehityksen odotetaan jatkuvan tasaisena. Itä-Euroopan maissa on edelleen merkittävää kasvupotentiaalia, joka tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun jatkossakin. Kasvua odotetaan erityisesti Venäjältä ja Ukrainasta. Enclosures and Components -liitetoiminta-alueella yleisen markkinatilanteen odotetaan pysyvän pääosin muuttumattomana, joskin kausivaihteluista johtuen loppuvuoden liikevaihto jäänee alkuvuotta alemmalle tasolle. Ensto-konsernin loppuvuoden kehityksen ei odoteta poikkeavan oleellisesti alkuvuodesta ja tällöin koko tilikauden liikevaihto ja tulos tulevat olemaan hieman edellisvuotta paremmat. TILASTOTIETOJA Tuloslaskelma, yhteenveto ME 1-9/2004 1-9/2003 Muutos % 1-12/2003 Liikevaihto 120,6 122,5 -1,5 163,1 Liikevoitto 9,2 8,8 4,9 11,4 % liikevaihdosta 7,6 7,2 7,0 Voitto ennen satunnaisia eriä 8,7 7,9 10,6 10,3 Taseen loppusumma 105,5 103,4 2,0 104,7 ME Muita tilastotietoja ME Vienti Suomesta 44,3 44,4 -0,1 59,4 Bruttoinvestoinnit 6,0 3,0 97,6 4,5 % liikevaihdosta 5,0 2,5 2,7 Tuotekehitys 3,1 3,2 -4,5 4,4 % liikevaihdosta 2,6 2,5 2,7 Tilauskanta 6,1 8,2 -26,1 8,3 Oman pääoman tuotto, % 15,4 15,1 18,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,2 15,8 15,0 Omavaraisuusaste, % 54,7 50,8 55,0 Tulos/osake (EPS), E 0,40 0,35 0,61 Oma pääoma/osake, E 3,50 3,17 3,51 Henkilöstö keskimäärin 1 160 1 375 -15,6 1 328 Henkilöstö kauden lopussa 1 151 1 337 -13,9 1 099 Ensto-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2004 julkaistaan 21.2.2004. Porvoossa 2. marraskuuta 2004 Ensto Oy Seppo Martikainen toimitusjohtaja ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041102BIT20010/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Liitteet & linkit